"Phần mềm quản lý cho vay tài chính"

Phần mềm quản lý cho vay tài chính

Phần mềm quản lý cho vay tài chính

01/01/2008 16,499

Phần mềm quản lý cho vay tài chính, cầm cố Winta Cash. Các đối tượng áp dụng bao gồm các công ty tài chính cho vay, các cửa hàng cầm đồ

 

I. TỔNG QUAN

 

Phần mềm quản lý cầm đồ, cho vay tài chính Winta Cash được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay .NET của Microsoft, hệ quản trị dữ liệu SQL Server dựa trên nhu cầu phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Các đối tượng mà Winta Cash áp dụng bao gồm các công ty tài chính cho vay, các cửa hàng cầm đồ.

 

Được chia làm các phân hệ chính sau :

 

Phân hệ dùng chung

 • Quản lý danh sách loại tài sản cầm cố, tài sản(Nhà cửa, Ô tô, Xe máy, giấy tờ, Vàng, Laptop, Điện thoại,…)
 • Quản lý danh sách khách hàng
 • Quản lý danh sách nhân viên 
 • Quản lý danh sách loại thu chi,nhóm thu chi tiền mặt 

Quản lý hợp đồng cầm đồ

 • Lập hợp đồng cầm đồ dễ dàng có hỗ trợ mã vạch.
 • Sử dụng trên công nghệ mới nhất dễ dàng tìm kiếm hợp đồng cầm cố theo nhiều tiêu chí khác nhau: Mã phiếu, Tên khách hàng, điện thoại, tài sản, ngày lập, nhân viên, trạng thái hợp đồng(Đang cầm cố, Quá hạn, thanh lý, đã chuộc).
 •  
 • Thêm mới, xóa bỏ một hợp đồng cầm cố cùng với chi tiết cầm cố như số tiền vay, hình thức vay: vay lãi ngày, vay lãi họ, hình thức trả ( trả trước hoặc trả sau), số ngày trả một đợt, số lần trả, số tiền trả một đợt, tài sản thế chấp, quản lý,theo dõi hợp đồng cầm cố trực quan bằng trạng thái màu sắc giúp người quản lý có thể phân biệt dễ dàng các hợp đồng đang cầm, hợp đồng trễ hẹn đóng lãi, hợp đồng khách đã chuộc hay hợp đồng đã thanh lý. 
 • Quản lý hợp đồng cầm cố theo nhiều loại tài sản khác nhau : Phương tiện, điện máy, nhà đất, giấy tờ…. 
 • Hỗ trợ nhiều hình thức tính lãi khác nhau : lãi theo ngày, lãi theo tháng, lãi theo tổng tiền, lãi theo % tổng tiền. 
 • Quản lý đóng tiền lãi, vay thêm hoặc trả bớt gốc, gia hạn hợp đồng: cho phép đóng hợp đồng trước thời hạn, gia hạn hợp đồng cho vay cầm cố, tất toán kết thúc hợp đồng sớm hoặc muộn theo ý muốn. 

Quản lý đóng lãi và gia hạn 

 • Việc thu nợ rất linh hoạt, hệ thống tự động nhắc nhở những món nợ cần phải thu với đầy đủ thông tin về món nợ: tên khách hàng, ngày vay, số tiền vay, ngày phải trả, số tiền phải thanh toán
 • Đặc biệt hệ thống có chức năng gia hạn nợ giúp việc quản lý việc khách hàng khất nợ dễ dàng hơn, thay vì phải nhớ thông tin về khách hàng, ngày trả nợ , lý do khất nợ, món nợ cần phải thu...
 • Đóng lãi định kỳ : Hệ thống sẽ tự động tính lãi, ngày trả lãi, số tiền khách hàng phải đóng lãi theo hình thức đóng lãi, loại lãi của hợp đồng đã được thiết lập ban đầu như : Lãi suất theo tháng hay Lãi suất theo ngày, % lãi suất theo tổng tiền cầm đã chọn trước đó. 
 • Quản lý lịch sử chi tiết đóng lãi theo từng hợp đồng : Số kỳ lãi đã đóng, chi tiết từng kỳ đóng lãi đóng vào ngày nào, tổng số tiền đã đóng, và kỳ lãi phải đóng tiếp theo vào ngày nào, có trễ hạn đóng lãi hay chưa?. 
 • Quản lý,Thống kê danh sách đóng lãi : Số tiền đóng lãi , theo ngày, theo nhân viên.

 

Quản lý chuộc đồ

 

 • Chỉ cần nhập mã phiếu/hợp đồng, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin cầm đồ cần chuộc như (mã phiếu,khách hàng, loại tài sản cầm cố, ngày cầm, số tiền cầm, tổng lãi đã đóng, Số Tiền Chuộc mà khách hàng phải thanh toán để chuộc lại tài sản cầm cố.)

    Số Tiền Chuộc = Số tiền cầm(Tiền gốc) + Tiền lãi phát sinh chưa đóng

 • Quản lý,thống kê danh sách các phiếu/hợp đồng đã chuộc, số tiền chuộc theo ngày, tên khách hàng, loại tài sản, theo nhân viên 

 

Quản lý thanh lý

 • Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách các các hợp đồng cầm cố quá hạn cần thanh lý. Các  bạn chỉ việc chọn hợp đồng cần thanh lý với số tiền cần phải thanh lý là bao nhiêu ( thể hiện số tiền vốn bỏ ra cầm tài sản + phát sinh lãi từ ngày cầm đến ngày cần thanh lý) hoặc các bạn cũng có thể nhập số tiền thực tế loại tài sản thanh lý được. 
 • Quản lý,thống kê danh sách các phiếu/hợp đồng đã thanh lý, số tiền thanh lý theo ngày, tên khách hàng, loại tài sản, theo nhân viên.

 

Phân hệ quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng

 • Quản lý tổng tiền mặt vào, ra trong ngày. Đã chi cho việc cầm cố/ cho vay bao nhiêu, số tiền tồn quỹ còn lại bao nhiêu. Tìm kiếm thống kê được từ ngày nào đến ngày nào tổng tiền đã thu và chi ra bao nhiêu, kiểm soát theo từng giao dịch cụ thể 
 • Ngoài ra có thể quản lý tiền khách đã gia hạn, đóng lãi hoặc trả giảm gốc gửi qua tài khoản ngân hàng.

 

Quản lý danh sách tài sản khách đã cầm cố

 • Dễ dàng thêm mới, sửa thông tin, xóa bỏ một tài sản, hoặc in nhãn tự động từ phần mềm dán lên tài sản. Tùy theo từng loại tài sản khác nhau sẽ có những thông tin cần ghi nhận như số khung, số máy đối với xe máy, ô tô, số imei đối với thiết bị điện tử, 
 • Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng thông qua tên hoặc là mã mặt hàng, kiểu tài sản phi giá trị (Thẻ sinh viên, bằng cử nhân, sổ hộ khẩu, chứng minh thư...), kiểu tài sản có giá trị (ô tô, xe máy, laptop, điện thoại...), tìm kiếm theo ghi chú, trạng thái tài sản (đang cầm cố, đang cho mượn, đã trả lại khách hàng...) 
 • Thống kê số lượng tài sản còn trong kho, lập phiếu kiểm kê tài sản, chuyển tài sản theo kho nội bộ. 

 

Bộ phận Kế toán

 • Quản lý danh sách thu, danh sách chi, cân đối thu chi. 
 • Các khoản thu cho bạn biết: Số tiền thu vào là của những giao dịch nào (thu lãi, thu gốc, tất toán hợp đồng, thu phí cho mượn tài sản....) thuộc khách hàng nào, quá trình giao dịch với khách cầm cố vay mượn được kiểm soát dễ dàng.
 • Quản lý được lãi lỗ trên từng hợp đồng cũng như trên mặt hàng đã được thanh lý. 

 

Phân hệ báo cáo

 • Thống kê lãi suất cho vay
 • Thống kê lãi suất nhận vay
 • Thống kê dư nợ của từng nhân viên
 • Thống kê dư nợ theo kiểu vay (vay họ, vay thường)
 • Thống kê lãi lỗ 

 
Phần mềm tự động tính toán lãi lỗ giúp bạn hạch toán lãi lỗ theo từng khách hàng, từng món vay. Thống kê được từ ngày nào đến ngày nào thu được bao nhiêu tiền lãi cho vay, số tiền chi (chi lãi nhận vay, chi tiêu cho việc cầm cố) là bao nhiêu còn lại tiền lãi thu về. Khi kích vào tổng tiền thu, chi bạn sẽ biết rõ tiền thu lãi, chi tiêu của từng khoản chi tiết

 

 

Phân hệ Quản trị hệ thống

 

Phần mềm quản lý cho vay tài chính, cầm đồ Winta Cash cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Chương trình có khả năng khóa số chi tiết đến từng loại chứng từ, theo dõi nhật ký người sử dụng 

 

 

II. TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1    Quản lý số liệu đa tiền tệ. Phần mềm Winta Cash cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hoặc cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng.  

2    Quản lý số liệu liên năm. Phần mềm quản lý tài chính, cầm đồ Winta Cash cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.  

3    Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau. Phần mềm Winta cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.  

4    Cập nhật biểu đồ Phân tích tài chính: Biểu đồ Doanh thu theo sản phẩm, biểu đồ Doanh thu-Chi phí hằng tháng giúp nhà quản lý nắm bắt ngay tình hình kinh doanh và tài chính của DN

5    Tính khai báo động: Người dùng có thể thay đổi giao diện phần mềm, sửa lại form nhập liệu và sắp xếp theo ý mình, tự thêm báo cáo để quản lý

6    Chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Đa số các phần mềm được thiết kế và phát triển trên cơ sở khảo sát nhu cầu của số đông khách hàng và thường là đảm bảo phần lớn các nhu cầu căn bản của nhóm khách hàng mục tiêu.

    Tuy nhiên khách hàng nào cũng đều có những yêu cầu đặc thù về nghiệp vụ hoặc đặc thù về quản trị mà một phần mềm đóng gói có sẵn thường không đáp ứng được. Và đặc biệt, các yêu cầu đặc thù này có thể lại là mấu chốt, quan trọng sống còn đối với người sử dụng, vì thiếu nó thì không đủ thông tin phục vụ xử lý nghiệp vụ trên máy, không đủ thông tin để lên các báo cáo quản trị. Winta hiểu được nhu cầu, vấn đề này của khách hàng và sẵn sàng đáp ứng về lập trình chỉnh sửa phần mềm theo các yêu cầu đặc thù.

7    Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở. Winta Cash cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty/cửa hàng. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về trung tâm chính.

8    Tiện ích khi nhập số liệu. Phần mềm Winta Cash cho phép cập nhật chứng từ từ Excel. Cho phép khi nhập liệu có thể chuyển từ màn hình nhập liệu này sang màn hình nhập liệu khác chỉ bằng một thao tác kích chuột phải. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã. Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá. Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái.

9    Kỹ thuật Drill-Down. Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) Winta Cash cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 1 phím có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

10  Kỹ thuật Quick Report. Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) Winta cho phép người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu.

11  Tiện ích khi xem báo cáo. Phần mềm Winta cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho phép xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho phép sửa chứng từ khi đang xem báo cáo.

12  Kết xuất báo cáo ra EXCEL hoặc tệp định dạng XML và gửi e-Mail kết quả báo cáo. Winta cho phép kết xuất báo cáo ra tệp theo đúng mẫu báo cáo và gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.

13  Tính mềm dẻo. Phần mềm quản lý cầm cố, cho vay Winta cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: có thể mở rộng và liên kết với các phân hệ như kế toán, tồn kho, bán hàng.

14  Khả năng bảo mật. Phần mềm quản lý cầm đồ Winta cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Chương trình có khả năng khóa số chi tiết đến từng loại chứng từ, theo dõi nhật ký người sử dụng.

15  Giao diện và báo cáo theo nhiều ngôn ngữ (Việt, Anh,Nhật, Hàn, Pháp, Hoa). Winta có giao diện và các báo cáo theo nhiều ngôn ngữ, song ngữ và cho phép tùy chọn theo từng người sử dụng.

 

16  Môi trường làm việc. Phần mềm quản lý cầm đồ, cho vay Winta có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng, mạng Online hoặc máy đơn lẻ.

 

 

 

III. GIAO DIỆN

 

 Phần mềm quản lý cầm đồ được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, với các chức năng thông minh, giúp các bạn dễ dàng thao tác trong việc quản lý khách hàng.

 Phần mềm quản lý cho vay tài chính, thế cấm, cầm cố

 Giao diện chính phần mềm quản lý cho vay tài chính, thế chấp, cầm cố

 

Gia hạn, trả lãi cho vay tài chính, cầm cố

Gia hạn, trả lãi