"Phần mềm ERP - WINTA"

Phần mềm ERP - WINTA

Phần mềm ERP - WINTA

08/07/2011 106,718

Giải pháp phần mềm ERP

 

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm triển khai phần mềm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tích lũy của những phiên bản trước, Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp WINTA ERP được xây dựng nhằm quản trị tổng thể doanh nghiệp, giải quyết bài toán quản trị đa ngành nghề. Phần mềm ERP - WINTA trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động quản lý và điều hành nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Các phân hệ chính

Phần mềm ERP - WINTA bao gồm các chức năng sau :

1.  Kế toán tài chính (Finance)

2.  Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)

3.  Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)

4.  Quản lý mua hàng (Purchase Control)

5.  Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)

6.  Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)

7.  Quản lý dự án (Project Management)

8.  Quản lý dịch vụ (Service Management)

9.  Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)

10. Quản lý Logistics  (Logistics Management)

11. Báo cáo quản trị (Management Reporting)

12. Báo cáo thuế (Tax Reports).

Đối với các giải pháp phần mềm ERP hiện đại thì ngoài các phần hệ trên còn có thêm các giải pháp kết nối liên kết với các thiết bị mã vạch, kết nối với các máy tính cầm tay PDA phục vụ đội ngũ bán hàng di động, kết nối với điện thoại di động phục vụ cho truy nhập từ xa và không dây

Giải pháp phần mềm WINTA ERP, Giải pháp ERP, Phần mềm ERP

Các phân hệ phần mềm WINTA ERP

1. Kế toán tài chính

 • Sổ cái (General Ledger)
 • Quản lý vốn bằng tiền (Cash management)
 • Công nợ phải thu (Accounts Receivable)
 • Công nợ phải trả (Account Payable)
 • Tài sản cố định (Fixed Assets)
 • Lập dự toán ngân sách (Budgeting)
 • Hợp nhất báo cáo tài chính (Financial Statement Consolidation).
 • Xem thêm

2. Quản lý bán hàng và giao nhận

 • Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files)
 • Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing)
 • Phân tích bán hàng (Sales Analysis)
 • Lập kế hoạch giao hàng và vận chuyển (Delivery Planning and Shipment).
 • Xem thêm

3. Quản lý mua hàng

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)
 • Nhận hàng (Receiving Transactions).
 • Xem thêm

4. Quản lý hàng tồn kho

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).
 • Xem thêm

5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

 • Khai báo công thức/định mức sản phẩm (BOM – Bill of Meterial)
 • Khai báo dây chuyền sản xuất (Routing)
 • Tính giá thành sản phẩm (Standard and Actual Product Costing)
 • Lập kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule)
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP – Material Requirements Planning)
 • Lập kế hoạch điều phối năng lực (CRP – Capability Requirements Planning)
 • Quản lý phân xưởng (SFC - Shop Floor Control)
 • Quản lý lệnh sản xuất (Work Order).
 • Xem thêm

6. Quản lý dự án

 • Báo cáo giá thành từ lúc khởi công cho đến hoàn thành
 • Theo dõi chi tiết dự án, công trình, hạng mục công trình

7. Chăm sóc khách hàng

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Phân loại khách hàng
 • Hồ sơ khách hàng
 • Cơ hội bán hàng
 • Liên hệ, giao dịch
 • Xác nhận nhu cầu, trở thành khách hàng
 • Báo giá, hợp đồng
 • Bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý quá trình giao dịch
 • Hệ thống báo cáo
 • Xem thêm

8. Quản lý  Logistics

 • Quản lý hệ thống danh mục
 • Customs
 • Shipping
 • Trucking
 • Warehouse
 • Logistics khác
 • Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 
 • Xem thêm

9. Quản lý dịch vụ

 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý bảo hành, bảo trì.

10. Quản lý nhân sự

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý tuyển dụng
 • Thông tin đào tạo
 • Điều chuyển lao động
 • Quản lý thời gian
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý thuế TNCN
 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
 • Xem thêm

11. Báo cáo quản trị

Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu đa chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.

12. Báo cáo thuế

Lập các báo cáo tài chính và các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng.

 

Điểm nổi bật của Phần mềm giải pháp quản trị Winta ERP

 • Quản trị, luân chuyển dữ liệu giữa các cá nhân, phòng ban theo quy trình nghiệp vụ và kết nối dữ liệu giữa nhiều đơn vị thành viên
 • Công nghệ lập trình tiên tiến, hiện đại
 • Ứng dụng trên website
 • Ứng dụng trên Mobile
 • Khả năng liên kết với các thiết bị phần mềm khác
 • ... Xem thêm

 
Các lợi ích khi ứng dụng giải pháp ERP của WINTA

 • Giảm chi phí quản lý và điều hành doanh nghiệp:
 • Loại bỏ các sai sót có thể xảy ra khi nhiều người cùng nhập một dữ liệu
 • Quản trị thông tin hiệu quả, tăng tốc độ dòng công việc
 • Quản trị toàn diện trên cùng một hệ thống (Áp dụng cho mô hình tập đoàn, tổng công ty)
 • Dễ dàng kiểm soát
 • .... Xem thêm

 

Quy trình dịch vụ phần mềm bao gồm:

 

Quy trình thực hiện

Quy trình thưc hiện và triển khai phần mềm ERP