Phần mềm Winta trong quản lý kho Logistics

Phần mềm quản lý kho Winta Warehouse là phận hệ nằm trong giải pháp và phần mềm ERP Winta Logistics là một giải pháp mở với các tính năng linh hoạt và được tùy chỉnh, mở rộng dễ dàng theo từng đặc thù doanh nghiệp cụ thể trong ngành Logistics. Được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, phần mềm này sở hữu các tính năng mạnh mẽ để tự động hóa các quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng khả năng phát triển và mở rộng của doanh nghiệp. 

 

Giải pháp & phần mềm quản lý kho Winta Warehouse hỗ trợ các bộ phận, phòng ban: Kế hoạch – Vật tư – Quản lý kho hàng, Bộ phận Logistics, Bộ phận Kế toán, Ban quản trị. Đồng thời kết nối dữ liệu các phân hệ khác như: “Quản lý Logistics”, Quản lý Bán hàng”, "Quản lý mua hàng", "Sản xuất - Giá thành" và "Kế toán tổng hợp".

 

Giải pháp & phần mềm quản lý kho Winta Warehouse cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để doanh nghiệp quản trị kho hàng trong Logistics hiệu quả. Cụ thể, phần mềm có thể thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Thực hiện tất cả nghiệp vụ kho: Nhập kho hàng mua, Nhập thành phẩm sản xuất/ lắp ráp/tháo dỡ, Xuất bán hàng, Xuất sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Xuất kho gửi bán đại lý, Xuất chuyển kho nội bộ,…  Đặc biệt, phần mềm có tính năng thông minh nhắc nhở hàng trong kho sắp hết hoặc hàng trong kho sắp hết hạn.
  • Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập chứng từ: Lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất của chi nhánh khác, phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng, từ chứng từ bán hàng, có nhiều loại chứng từ nhập/ xuất để chọn và tự động định khoản theo từng loại tương ứng, Tham chiếu đến chứng từ liên quan, Tra cứu số dư tài khoản, Xem số tồn vật tư, Nhân bản chứng từ,…
  • Đáp ứng nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh, và tự động tính giá xuất theo từng phương pháp. Đồng thời, tính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ,…
  • Cho phép theo dõi nhiều đơn vị tính, theo đặc tính, cập nhật giá mua ngầm định theo từng đơn vị tính, quản lý số tồn tối thiểu của từng mặt hàng, quản lý theo màu sắc, size, số Serial, số khung...
  • Đặt giới hạn tồn kho: Doanh nghiệp có thể thiết lập mức tồn kho tối đa và tối thiểu của thành phẩm và vật tư, giúp đảm bảo tính sẵn có của hàng hóa và tránh tình trạng thiếu hụt.
  • Theo dõi số lô, hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa để có những chính sách giải phóng hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng.
  • Báo cáo tồn kho, dự phòng vật tư: Báo cáo ghi chú đầy đủ sự tăng, giảm của số lượng thành phẩm, giúp doanh nghiệp kiểm kê kho định kỳ.
  • Tự động tính lưu kho theo nhiều tiêu chí. Trường hợp cho thuê kho, phần mềm sẽ quản lý phí lưu kho tự động theo nhiều tiêu chí (Số lượng, m2, m3,…). Tự động tạo và gửi Debit note cho khách hàng.
  • Quản lý các phương tiện, tài sản của kho bãi với đầy đủ các nghiệp vụ cấp phát, thu hồi, điều chuyển, sửa chữa/bảo dưỡng, kiểm kê, hủy, thanh lý,…
  • Hệ thống báo cáo được cập nhật tức thời như tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng, nhóm VTHH, nhiều đơn vị tính, lô, tờ khai,… giúp đội ngũ dễ dàng đưa ra các quyết định nhập – xuất kho hay bán hàng phù hợp.

Xem thêm >> Phần mềm quản lý kho Winta Warehouse