Phần mềm kế toán Winta đối với vận tải & Logistics

Hiện nay rất nhiều các đơn vị vận tải, dịch vụ vận chuyển giao nhận và Logistics đang đứng trước lựa chọn khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, cụ thể là lựa chọn phần mềm quản lý tổng thể cho doanh nghiệp. Các công ty hầu hết đã trang bị phần mềm kế toán song lại thiếu phần quản lý quan trọng là vận tải, giao nhận và Logistics theo đặc thù của ngành. Về cơ bản ngành Logistics nói chung cũng là ngành cung cấp dịch vụ nhưng về cách quản lý không khác các ngành sản xuất hoặc dự án công trình xây dựng khi phải quản lý doanh thu, chi phí, phân bổ chi phí chung, xác định lãi lỗ theo từng lô hàng và cũng phải trải qua nhiều khâu nhiều công đoạn. Hoặc có những phần mềm giải quyết được các nghiệp vụ đặc thù nhưng lại thiếu đi phần kế toán theo tiêu chuẩn của bộ tài chính trong việc lên báo cáo tài chính và khai báo thuế dẫn đến việc phải sử dụng nhiều phần mềm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau dẫn đến tình trạng phát sinh nhiều chi phí, phải nhập liệu lại nhiều lần ở các phần mềm dẫn đến số liệu nhiều sai sót, thiếu tính tập trung, tốn nhân lực và thời gian nhưng cuối cùng vẫn khó khăn trong việc lên báo cáo quản trị. Điều này sẽ càng khó khăn hơn khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển và tăng tốc.

Để giải quyết những khó khăn trên cũng như đưa ra đề xuất cho các doanh nghiệp Logistics trong việc lựa chọn phần mềm phù hợp giữa hàng trăm nhà cung cấp hiện có trên thì trường thì Winta đã xây dựng phần mềm kế toán theo đặc thù của ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển và Logistics bao gồm các nghiệp vụ sau :

 • Kế toán Quỹ tiền mặt
 • Kế toán Ngân hàng
 • Kế toán Mua hàng
 • Kế toán Bán hàng
 • Kế toán Kho
 • Kế toán Thuế
 • Kế toán Tài sản cố định
 • Kế toán Công cụ dụng cụ, PBCP, Khế ước vay
 • Kế toán Nhân sự - tiền lương
 • Kế toán Giá thành
 • Kế toán Tổng hợp
 • Phân hệ Hợp đồng
 • Phân hệ Cổ đông
 • Phân hệ Kế hoạch
 • Kế toán Quản trị
 • Quản trị hệ thống
 • >> Xem chi tiết

Với tiêu chuẩn nổi bật :

 • Áp dụng theo thông tư 200 & 133 của BTC. Luôn đáp ứng theo quy định, chuẩn mực kế toán mới nhất của BTC.
 • Hỗ trợ khai báo thuế thông qua Input XML, Excel vào phần mềm hỗ trợ kê khai.
 • Hạch toán định khoản tự động theo từng nghiệp vụ.
 • Khấu hao tài sản, phân bổ CCDC, chi phí, kết chuyển cuối kỳ.
 • Quản lý hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính.
 • Quản trị nhiều chi nhánh, công ty thành viên.
 • Kế thừa dữ liệu của các bộ phận khác
 • Lập Debit Note, Credit Note, Invoice, B/L tự động.
 • Liên kết và phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm..
 • Phân bổ, kết chuyển chi phí theo từng lô, theo từng xe.
 • Lập bảng kê vận chuyển các khoản phải thu/phải trả & thu chi hộ gửi khách hàng/NCC.
 • Theo dõi công nợ phải thu/phải trả, công nợ thu/chi hộ, tạm ứng.
 • Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo lô, theo xe.
 • Cùng nhiều báo cáo quản trị theo đặc thù Logistics khác.

Liên kết quản lý đặc thù ngành Logistics với ERP WINTA bao gồm các phân hệ:

 • Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
 • Dịch vụ khai hải quan (Liên kết trực tiếp dữ liệu các phần mềm thông quan)
 • Vận chuyển quốc tế dành cho các công ty Freight Forwarder, mua bán cước.
 • Vận tải nội địa bao gồm đường bộ (xe tải, container, xe khách, xe bồn,….), đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông,…
 • Quản lý kho/bãi.
 • Quản lý giao nhận & nâng hạ bãi Container.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện.
 • Phân hệ nhân sự .
 • Phân hệ kế toán tài chính & thuế.
 • Phân hệ phê duyệt
 • Phân hệ quản trị.
 • Thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • >> Xem chi tiết

Phần mềm kế toán vận tải, Logistics

 

Tuỳ theo từng loại hình kinh doanh của các đơn vị cung cấp dịch vụ Logistics nói chung cũng như nhu cầu thực tế, công ty Winta sẽ cung cấp riêng lẻ theo từng phân hệ hoặc trọn gói phần mềm ERP với chi phí bản quyền và triển khai thấp. Đáp ứng được mọi yêu cầu của doanh nghiệp ở giai đoạn hiện tại cũng như sự phát triển và mở rộng trong tương lại dựa trên kinh nghiệm đã triển khai cho nhiều tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước trong hơn 12 năm qua.

Winta là công ty phần mềm đầu tiên cung cấp phần mềm ERP Logistics quản lý chuỗi cung ứng toàn diện đến thời điểm hiện tại.

Trước và sau khi sử dụng phần mềm Winta

Khách hàng có nhu cầu. Xin vui lòng liên hệ hoặc đăng ký tư vấn & Demo Tại đây

 

Xem thêm
Video giới thiệu phần mềm ERP WINTA ngành Logistics
Giải pháp phần mềm quản trị Winta ERP
Phần mềm kế toán Winta Accounting
Phần mềm quản lý vận tải Container, dịch vụ vận chuyển Winta Logistics
Phần mềm Winta Logistics dành cho ngành vận tải quốc tế (Freight Forwarding, Logistics)
Phần mềm kế toán ngành vận tải
Phần mềm Logistics của người Việt
Winta Mobile App dành cho tài xế, nhân viên giao nhận