Giải pháp phần mềm ngành bán lẻ toàn diện Winta Retail

 

Giải pháp phần mềm quản lý hệ thống bán lẻ được phát hành bởi Công ty Winta với tên gọi Winta Retail (nằm trong giải pháp ERP - WINTA) là một hệ thống chuyên dụng được phát triển để hỗ trợ các tổ chức bán lẻ công nghiệp có mô hình hoạt động từ vừa và lớn. Winta Retail được xây dựng nhằm quản trị tổng thể doanh nghiệp đáp ứng là một hệ sinh thái hoàn chỉnh chỉ trên một giải pháp, giải quyết bài toán quản trị đa ngành nghề quản lý hiệu quả hoạt động từng cửa hàng/ chi nhánh đến tổng công ty.

Phần mềm quản lý hệ thống bán lẻ Winta Retail

Các phân hệ chính của ERP - WINTA trong giải pháp và phần mềm quản trị bán lẻ.

 

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA WINTA RETAIL (ERP - WINTA)

1.    Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)

2.    Quản lý mua hàng (Purchase Control)

3.    Quản lý bán hàng cửa hàng/ chi nhánh (Point Of Sale)

4.    Quản lý Logistics  (Logistics Management)

5.    Quản lý kho (Warehous Management)

6.    Quản lý dịch vụ (Service Management)

7.    Quản lý nhân sự -  tính lương (Human Resouce Management)

8.    Kế toán tài chính (Finance)

Chức năng chính phần mềm Winta Retail

Các chức năng chính của phần mềm Winta Retail quản lý hệ thống bán lẻ

 

1.  Chăm sóc khách hàng (Customer Relationship management)

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Phân loại khách hàng
 • Hồ sơ khách hàng
 • Cơ hội bán hàng
 • Liên hệ, giao dịch
 • Xác nhận nhu cầu, trở thành khách hàng
 • Báo giá, hợp đồng
 • Bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý quá trình giao dịch
 • Hệ thống báo cáo
 • Xem thêm

2.   Quản lý mua hàng ( Purchase Control)

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)
 • Nhận hàng (Receiving Transactions).
 • Xem thêm

3. Quản lý hệ thống cửa hàng/ chi nhánh (Point Of Sale)

 • Cấu hình nhiều cửa hàng – Các vị trí mặc định riêng lẻ
 • Tích hợp với hệ thống kế toán.
 • Kết nối thiết bị POS, máy in bill
 • Quản lý xuất- Nhập Tồn kho cửa hàng (chi nhánh)
 • Quản lý doanh thu theo từng cửa hàng
 • Quản lý sổ quỹ tiền mặt
 • Quản lý chương trình khuyến mãi
 • Quản lý hợp đồng và tính hoa hồng
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý bảo hành
 • Cảnh báo tự động hàng tồn kho
 • Xem thêm

4. Quản lý  Logistics (logistics Management)

 • Quản lý hệ thống danh mục
 • Customs
 • Shipping
 • Trucking
 • Logistics khác
 • Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 
 • Xem thêm

5. Quản lý kho (Warehouse Management)

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).
 • Xem thêm

6. Quản lý dịch vụ (Service Management)

 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý bảo hành, bảo trì.

 7. Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý tuyển dụng
 • Thông tin đào tạo
 • Điều chuyển lao động
 • Quản lý thời gian
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý thuế TNCN
 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
 • Xem thêm

8.  Kế toán tài chính (Finance)

 • Sổ cái (General Ledger)
 • Quản lý vốn bằng tiền (Cash management)
 • Công nợ phải thu (Accounts Receivable)
 • Công nợ phải trả (Account Payable)
 • Tài sản cố định (Fixed Assets)
 • Lập dự toán ngân sách (Budgeting)
 • Hợp nhất báo cáo tài chính (Financial Statement Consolidation).
 • Xem thêm

 9.  Báo cáo quản trị

Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu đa chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.

 

Lợi ích khi áp dụng phần mềm Winta Retail

 

Lợi ích khi sử dụng giải pháp phần mềm bán lẻ Winta Retail

Lợi ích khi áp dụng Winta Retail và chuỗi kinh doanh bán lẻ

 

Quy trình dịch vụ phần mềm bao gồm:

 

Quy trình thực hiện

 

Quy trình thưc hiện và triển khai phần mềm ERP

 

Quy trình triển khai hệ thống phần mềm của Winta