Phân biệt Master Airway Bill và House Airway Bill

 

Vận chuyển hàng không là hình thức vận chuyển quốc tế có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm định và các thủ tục hải quan về xuất – nhập cảnh hàng hóa. Trong quá trình làm việc, bạn sẽ gặp phải khái niệm Master Airway Bill và House Airway Bill. Ở bài viết này, Winta sẽ giúp bạn phân biệt hai loại vận đơn và trường hợp sử dụng chúng.


 

Vận chuyển hàng không là hình thức vận chuyển quốc tế có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm định và các thủ tục hải quan về xuất – nhập cảnh hàng hóa. Trong quá trình làm việc, bạn sẽ gặp phải khái niệm Master Airway Bill House Airway Bill. Ở bài viết này, Winta sẽ giúp bạn phân biệt hai loại vận đơn và trường hợp sử dụng chúng.

Master Airway Bill House Airway Bill được dùng trong quá trình gom hàng. Tại sân bay đích, người gom hàng dùng MAB để nhận hàng từ người vận chuyển hàng không, sau đó hàng hóa được chia lẻ giao cho người chủ hàng lẻ và thu hồi HAB mà chính mình phát hành khi nhận hàng ở đầu đi.

Vậy sự khác nhau giữa MAB và HAB là gì?

Về định nghĩa

 Master Airway Bill (MAB) – Vận đơn chủ là vận đơn đường biển (Bill of lading – B/L) được cấp bởi người vận chuyển hàng không cho người gom hàng có B/L nhận hàng tại sân bay đích. MAB sẽ là chứng từ giao nhận hàng giữa người chuyên chở và người gom hàng, tại đây quy định rõ ràng về các điều khoản hợp tác giữa hai bên.

House Airway Bill (HAB) – Vận đơn của người gom hàng là vận đơn đường biển (Bill of lading – B/L) được cấp cho các chủ hàng lẻ từ người gom hàng khi nhận hàng từ họ. Tại điểm đích cuối, người nhận hàng dùng HAB để nhận lại hàng từ người gom hàng. B/L này dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa người gom hàng và các chủ hàng lẻ và dùng để nhận hàng hóa giữa người gom hàng với các chủ hàng lẻ.

Các khác biệt khác:

 

 

Master Airway Bill (MAB) – Vận đơn chủ

House Airway Bill (HAB)

Về vận đơn

Bắt buộc có 11 số, trong đó 3 số đầu là code của airline. VD: Vietnam Airline: 738; Singapore Airline: 618, Thai Airways: 217, Air France: 057,…..

Không bắt buộc phải có 11 số

Về điều khoản thanh toán

Pre-paid (rất hiếm trường hợp collect)

Có thể collect hoặc pre-paid

Về tiền cước

Bắt buộc phải đánh giá tiền trên vận đơn

Không nhất thiết phải đánh giá tiền (nếu không đánh giá tiền đại lý vận tải thường đánh là As Arranged)

Về tên hàng

Tên hàng thường là: Consolidation as per manifest

Đánh tên thực tế của hàng

Về Shipper / Consignee

Tên đại lý vận tải

Tên của người mua, người bán thực tế

Về công ty phát hành

Các Airline phát hành vận đơn

Các đại lý vận tải (Forwarder) phát hành vận đơn

 

Xem thêm

WintaPhần mềm vận chuyển quốc tế (Forwarder, Logistics) Winta Logistics
WintaPhần mềm phát hành vận đơn Freight Forwarder

 

 Nguồn : Tổng hợp