Phân hệ hợp đồng

17/10/2014 12,300

 

Phân hệ hợp đồng

Chức năng phân hệ Hợp đồng

 

Nghiệp vụ chính

Bao gồm hợp đồng mua, hợp đồng bán

 • Quản lý các thông tin chung của hợp đồng đã ký kết với công ty: nội dung hợp đồng, sản phẩm hợp đồng, giai đoạn hợp đồng,  tên khách hàng, địa chỉ, ngày ký hợp đồng, theo dõi    dịch vụ hỗ trợ khách hàng, xuất hoá đơn cho khách, giá trị hợp đồng , quá trình thanh toán tiền của khách hàng.
 • Cho phép đính kèm các hồ sơ hợp đồng dưới dạng văn bản như Word, Excel, bản vẽ thiết kế AutoCad và các tài liệu dạng ảnh quét Scanner. Chức năng này giúp người dùng lưu trữ  được hồ sơ, tài liệu lâu dài, tra cứu thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm toán..
 • Cho phép xử lý, thống kê, báo cáo các công tác đã thực hiện, đã nghiệm thu, đã thanh quyết toán của các đơn vị cùng thực hiện chung một hợp đồng, theo từng khách hàng/ ngày/ tháng/ quý/ năm
 • Theo dõi chi tiết từng hạng mục công tác, trạng thái hiện tại của từng hợp đồng, giúp người quản lý nắm bắt chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, về các nhà thầu, các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, ….
 • Cho phép người dùng theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng, từ khi bắt đầu giao dịch, tới khi ký kết, thực hiện và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
 • Người dùng được phép lựa chọn những giá trị hiển thị trên kết quả lọc thay vì hiển thị tất cả các nội dung trong bản hợp đồng đã lưu.
 • Toàn bộ thông tin hợp đồng đã tìm kiếm, cho phép chuyển các báo cáo sang Excel, Word để xử lý theo yêu cầu.

Hợp đồng bán

 

Các báo cáo

 • Báo cáo hoa hồng theo hợp đồng, khách hàng có thể theo dõi chi tiết từng ngày/ tháng/ quý/ năm
 • Báo cáo chi tiết công nợ và cân đối hợp đồng, người dùng được phép chọn một hay nhiều điều kiện lọc một lúc để đưa ra báo cáo chính xác nhất trong việc quản lý của mình.
 • Báo cáo hợp đồng sắp hết hạn
 • Báo cáo doanh thu chi phí theo hợp đồng
 • Báo cáo vật tư tiêu hao theo hợp đồng
 • Báo cáo loại hợp đồng theo biểu đồ