Phân hệ báo cáo thuế

15/10/2013 96,412


Phân hệ Báo cáo thuế lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định. Số liệu được tập hợp từ các phân hệ nghiệp vụ khác. Có chức năng kiểm tra số liệu, đối chiếu giữa sổ cái và báo cáo thuế.

Menu các chức năng

 

Báo cáo thuế


Một số tính năng

  • Tự động lập bảng kê, và lấy số liệu lên các tờ khai tương ứng dựa trên các bảng kê mua vào, bán ra… Bổ sung thông tin lên các tờ khai.
  • Có thể nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ).
  • Có thể ghi âm giá trị hàng mua vào và số tiền thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào và ghi âm doanh số và số tiền thuế GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra.
  • Có thể gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một mã khách hàng và không đòi nhập mã số thuế của khách hàng không có mã số thuế.
  • Có chức năng kiểm tra số liệu giữa sổ cái và báo cáo thuế trong trường hợp có sự sai lệch giữa 2 báo cáo này, giúp người dung nhanh chóng phát hiện ra các sai sót để khắc phục kịp thời.
  • Người dùng có thể tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT.
  • Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ khai thuế và xuất ra tệp XML để kết nối với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục Thuế.
  • Có thể kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN trực tiếp sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.

 

Báo cáo thuế

  • Lên đầy đủ các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.
  • Chương trình luôn được cập nhật các thông tư mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.