Phần mềm Logistics vận chuyển quốc tế

01/06/2012 94,752

 

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý vận tải quốc tế hay còn gọi là phần mềm Forwarder sử dụng cho các các doanh nghiệp hoạt động giao nhận hàng hoá ((Freight Forwarding), vận chuyển quốc tế (Freight Forwarder, Logistics), các công ty Logistics và mua bán cước. Phần mềm quản lý (Freight Forwarder, Logistics) là phân hệ Shipping nằm trong giải pháp và phần mềm ERP Winta Logistics.

 

A. GIỚI THIỆU

Phần mềm Forwarder & Logistics Winta là phần mềm được thiết kế và lập trình chuyên dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao nhận hàng hoá ((Freight Forwarding), vận chuyển quốc tế, các công ty Forwarder, các công ty Logistics và mua bán cước. Phần mềm này tích hợp tất cả các phân hệ/chức năng nghiệp vụ nhằm phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và những công việc thừa, trùng lặp giữa các bộ phận cần phối hợp và mang tính kế thừa giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất đem lại sự hài lòng cho khách hàng của bạn và đúng với phương châm “Trao giải pháp nhận niềm tin” của công ty Winta.

 

B. CHỨC NĂNG CHÍNH PHẦN MỀM FORWARDER CỦA WINTA LOGISTICS

 

Phần mềm Forwarder, Logistics, Giải pháp ERP cho ngành Logistics

Các phân hệ của phần mềm quản lý vận tải quốc tế Winta Logistics

 

I. NGHIỆP VỤ LOGISTICS (CUSTOMS, SHIPPING, FORWARDER, LOGISTICS)

 Phần mềm Forwarder & Logistics Winta được áp dụng cho

 - Vận tải đường bộ quốc tế (Xe tải, xe Container, xe hành khách,...)
 - Vận tải đường thủy (đường biển, đường sông)
 - Vận tải đường hàng không
 - Vận tải đường sắt
 - Vận tải đa phương thức
 - Vận tải quốc tế (Freight Forwarder)
 - Dịch vụ hải quan thuê
 - Dịch vụ cho thuê kho bãi
 - Dịch vụ quản lý xuất nhập Container
 - Dịch vụ Logistics khác

 

1. Danh mục

 • Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
 • Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
 • Các danh mục khác.

 

2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

 • Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
 • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
 • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
 • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
 • …………

 

3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

 • Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
 • Booking confirmation, Shipment
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
 • Phát hành House Bill Of Lading
 • Xuất Shipping Advice
 • Xuất Cargo Manifest
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • ………..

 

4. Quản lý phân hệ Sale

 • Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
 • Làm báo giá/hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
 • Gửi Shipping Order cho bộ phận OP
 • Hướng dẫn làm hàng
 • Chăm sóc khách hàng

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

 

5. Quản lý bộ phận làm chứng từ

 • Phân lệnh làm chứng từ đến từng nhân viên
 • Theo dõi các bước làm chứng từ theo từng nhân viên
 • Báo cáo công việc theo từng lô theo nhân viên

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

6. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 

 • Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
 • Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
 • Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
 • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
 • Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
 • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
 • ……..và nhiều báo cáo quản trị khác

       * Có App ISO/Android dành cho người quản trị duyệt chứng từ và xem báo cáo

 

7. Phân tích dữ liệu hệ thống quản trị

 • Phân tích tiến độ, luồng công việc theo từng trạng thái, phần trăm hoàn thành công việc.
 • Phân tích số liệu theo từng bộ phận/phòng ban/ngành hàng (Inbound, outbound,
 • logistics) phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.

 

 

II. PHÂN HỆ VẬN TẢI (TRUCKING)

 • Các danh mục liên quan
 • Lên kế hoạch vận chuyển liên kết dữ liệu từ phòng chứng từ
 • Lập lệnh điều xe, điều tài xe, quản lý lịch trình
 • Quản lý giấy tờ xe, hạn đăng kiểm, bảo hiệm,… thông báo hết hạn.
 • Quản lý sửa chữa, bảo hành
 • …………. Chi tiết

 

III. PHÂN HỆ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý tuyển dụng
 • Thông tin đào tạo
 • Điều chuyển lao động
 • Quản lý thời gian
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý thuế TNCN
 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
 •  …………. Chi tiết

 

IV. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị

 • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP/XUẤT, LOGISTICS
 • Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
 • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
 • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
 • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
 • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …
 • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …
 • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước
 • Bút toán kế toán tổng hợp

         + Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý

         + Liên kết hóa đơn điện tử

 • Lên sổ kế toán
 • Tất cả các chứng từ đều được hạch toán tự động một lần trên cùng một dữ liệu. Kế toán không cần phải tốn thời gian nhập liệu lại.
 • Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính
 • Phần mềm có thể hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính. Hệ thống tài khoản, báo cáo theo quy định mới nhất của BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • …………. Chi tiết

 

 Đặc biệt : Thiết kế và lập trình theo yêu cầu đặc thù riêng của từng doanh nghiệp

 

Đăng ký tư vấn, cài đặt miễn phí phần mềm Forwarder & Logistics tại đây

 

 

Hình ảnh đại diện nghiệp vụ Forwarder

 Phân hệ vận tải quốc tế - Freight Forwarding, Logistics

Phần mềm quản lý vận tải quốc tế Winta Logistics (Freight Forwarding, Logistics) - Giao diện chính phân hệ vận tải quốc tế

 

Sea Export

Phân hệ vận tải quốc tế - Xuất khẩu đường biển

Phần mềm Forwarder & Logistics - Sea Export

 

Thông tin lô hàng

Phần mềm Forwarder & Logistics - Thông tin vận đơn (House Bill)

 

Thông tin Booking

Phần mềm Forwarder & Logistics - Thông tin Booking

Air Export

 

Phần mềm Freight Forwarder - Phát hành vận đơn hàng không Airway bill (AWB)

Phần mềm Forwarder & Logistics - Master Air Waybill (MAWB)

 

Phần mềm Freight Forwarder - Vận đơn hàng không Airway bill (AWB)

Phần mềm Forwarder & Logistics - Vận đơn hàng không Airway bill (AWB)

 

Phần mềm Freight Forwarder - Phát hành vận đơn hàng không Airway bill (AWB)

Phần mềm Freight Forwarder - Phát hành vận đơn hàng không Airway bill (AWB)

 

Bảng kê doanh thu/chi phí Logistics

Phần mềm Forwarder & Logistics - Bảng kê doanh thu chi phí

 

Phần mềm Winta Logistics - Báo cáo tình hình thực hiện lô hàng

Phần mềm Forwarder & Logistics - Báo cáo tình hình thực hiện lô hàng

 

Bảng kê chi phí vận tải đối chiếu với khách hàng

Phần mềm Forwarder & Logistics - Bảng kê phí vận chuyển khách hàng

 

Xem thêm
Phân hệ dịch vụ Hải Quan (Customs)
Phân hệ quản lý vận tải đường bộ Winta Logistics
Phần mềm quản lý cho thuê kho Winta Warehouse
Phần mềm kế toán ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển Logistics
Hướng dẫn cách lập Bill Of Lading (HBL) cho ngành vận tải quốc tế đường biển
Hướng dẫn cách lập vận đơn Air waybill (AWB) cho ngành vận tải quốc tế đường hàng không