Phần mềm quản lý cho thuê kho Winta Warehouse

12/10/2017 15,680

 

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý kho Logistics (Cho thuê kho và quản lý hàng tồn kho) Winta Warehouse của công ty Winta là hệ thống được dùng để quản lý hiệu quả các qui trình, các hoạt động trực tiếp tại kho, bao gồm nhận hàng, định vị hàng hóa trong kho, xuất hàng, kiểm tra tồn kho nhằm tối đa hóa không gian chứa hàng và giảm thiểu các thao tác thông qua các qui trình xếp hàng tự động tại kho, quản lý phải thu, phải trả các chi phí phát sinh của công ty và chủ hàng trong quá trình thuê kho.

Phân hệ Kho nằm trong giải pháp và phần mềm Winta Logistics ứng dụng công nghệ mã vạch trong quản lý giúp việc quản lý được tự động, nhanh chóng, không sai sót trong phần mềm quản lý kho.

Phần mềm Kho thích hợp với các hệ thống quản lý kho lạnh, quản lý cho thuê kho, quản lý công nợ trong phần mềm quản lý kho cũng như chi phí, doanh thu dịch vụ liên quan (thuê cắm công, đầu kéo...).          

 

Phần mềm quản lý kho Logistics nằm trong phân hệ kho của giải pháp Winta ERP.

 

II. PHÂN HỆ KHO (WINTA WAREHOUSE)

1.   Quản lý kho  Logistics cho thuê

1.1 Sơ đồ quy trình 

Phần mềm quản lý kho cho thuê, phần mềm cho thuê kho, quản lý hàng tồn kho

1.2 Chức năng

CHỨC NĂNG

1.   Quản lý kho theo sơ đồ, theo vị trí, theo nhiều đơn vị tính

- Giúp tối ưu trong việc xếp hàng

- Chọn trước vị trí từ sơ đồ cho các lô hàng sắp về

2.   Quản lý nhập xuất kho bằng Barcode

- Giảm thiểu thời gian trong việc nhập/xuất kho

- Giảm thiểu sai sót do người dùng nhập lieu

- Tính phí lưu kho tự động với nhiều cách (Kg, m2, m3, ...)

- Tính phí theo m2, m3, kg, ...

- Tính phí dịch vụ bốc xếp, kiểm định, thầu phụ, ...

3.   Tự động tạo và gửi Debit note cho khách hàng

- Tổng hợp các khoản phải thu và gửi debit note cho khách

    NGHIỆP VỤ

-          Tiếp nhận thông tin, lập danh mục khách hàng

-          Quản lý hợp đồng, báo giá dịch vụ cho thuê kho

-          Quản lý thông tin yêu cầu nhập hàng, xuất hàng của khách hàng.

-          Quản lý, truy xuất các báo cáo nhập xuất tồn kho

-          Tìm kiếm và định vị vị trí kho hàng của khách hàng

-          Báo cáo doanh thu , chi phí.

-          Báo cáo công nợ

 

2.   Quản lý hàng tồn kho

2.1 Sơ đồ

Phần mềm quản lý tồn kho, cho thuê kho, phần mềm quản lý cho thuê kho

 

2.2. Chức năng

Tổng quan

Phần mềm quản lý kho của công ty Winta trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Phần mềm quản lý kho hàng là một trong những phân hệ cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (Winta ERP) và nằm trong phân hệ (Winta Logistcs), là một trong những phân hệ không thể thiếu trong Logistics mà công ty Winta đã và đang cung cấp.          

Phần mềm quản lý kho Winta hỗ trợ các bộ phận, phòng ban: Kế hoạch – Vật tư – Quản lý kho hàng, Bộ phận Logistics, Bộ phận Kế toán, Ban quản trị. Đồng thời kết nối dữ liệu các phân hệ khác như: “Quản lý Logistics”, Quản lý Bán hàng”, "Quản lý mua hàng", "Sản xuất - Giá thành" và "Kế toán tổng hợp".

Chức năng

Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu xuất công cụ dụng cụ trực tiếp trên phần mềm.

·         Trên phiếu xử lý thông tin nhiều kho, vật tư, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn- Kg, Thùng-Hộp, Két-Chai...).

·         Quản lý xuất/nhập vật tư theo bộ (mỗi bộ được định nghĩa bởi nhiều vật tư chi tiết).

·         Quản lý xuất/nhập/tồn kho và thời hạn sử dụng của vật tư-hàng hóa theo từng lô hoặc từng phiếu nhập.

·         Quản lý xuất/nhập hàng hóa vật tư theo kho, theo vị trí với sơ đồ kho được thiết kế trên phần mềm.

·         Phân bổ chi phí vận chuyển và chi phí khác (phí hải quan, phí bốc dỡ…) cho vật tư, lô, kho hàng hoặc phiếu nhập cụ thể.

·         Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối đa, tối thiểu).

·         Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn trong kho.

·         Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất).

·         Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng mua.

·         Tính giá vốn tự động theo phương pháp: Giá đích danh, Giá bình quân gia quyền, Giá bình quân thời điểm, Giá nhập trước xuất trước.

·         Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.

·         In báo cáo: Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa, Bảng kê xuất khuyến mãi, Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho, Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn, Báo cáo tồn kho theo hạn mức, Báo cáo vật tư chậm luân chuyển, Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu cầu vật tư…

     ………….

 

3.   Tích hợp với bộ phận vận chuyển

Phân hệ quản lý kho Winta Warehouse là phân hệ nằm trong giải pháp ERP được liên kết với các phân hệ Trucking, Shipping của ngành vận chuyển Logistics làm tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng, kiểm soát chi phí vận chuyển. Với phân hệ quản lý kho của Winta Warehouse, thông tin vận chuyển sẽ tự động cập nhập mức tồn kho cung cấp đến các bộ phận, thông tin tồn kho chính xác. Hệ thống quản lý kho Winta Warehouse cho phép khách hàng:

·         Xắp xếp vận chuyển theo ID, ngày, phương thức giao hành

·         Xem chi tiết vận chuyển theo thời gian thực

·         Hợp nhất thông tin đơn hàng và chỉ dẫn bốc dỡ vào vận chuyển

·         Điền sẳn thông tin khách hàng và chi tiết vận chuyển

·         Tự động kiểm tra tồn kho hiện tại  khi tạo một phiếu vận chuyển

·         Kết xuất chứng từ vận chuyền từ phần mềm kế toán tạo hóa đơn

 

 

III. Lợi ích của việc sử dụng phân hệ quản lý kho

·         Gia tăng sự tiện lợi của khách hàng

·         Tăng cường hiệu suất của nhân viên

·         Giảm thiểu công việc qua giấy tờ và nhập liệu

·         Giảm chi phí duy trì và cập nhật phần mềm

·         Giảm thiểu chi phí tồn kho

·         Tự động hóa các hoạt động kho bãi

·         Tránh thất thoát

·         Quan sát tập trung

·         Hỗ trợ tích hợp với công nghệ không dây

·         Thu được lợi nhuận trên vốn đầu tư ngay tức thời

·         Giải pháp tích hợp hoàn chỉnh với các hệ thống ERP, Logistics

·         Triển khai nhanh chóng