Phần mềm kế toán Freight Forwarder

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Phần mềm kế toán Freight Forwarder, giao nhận Logistics (Winta Logistics) là phần mềm được Công ty Winta thiết kế và xây dựng dựa trên các yêu cầu quản lý rất đặc thù của Ngành Logistics kết hợp nhiều năm kinh nghiệm triển khai và phát triển phần mềm kế toán, sản xuất, nhân sự, bán hàng, quản lý tồn kho… Winta Accounting và hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp (Winta ERP). Phần mềm kế toán chuyên ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển, giao nhận (Freight Forwarder, Logistics), kho vận và Logistics bao gồm nhiều phân hệ đáp ứng mọi hoạt động quản lý của tất cả các bộ phận, phòng ban được cập nhật theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính và sử dụng trên mọi thiết bị với công nghệ tiên tiến dẫn đầu chỉ với một phần mềm duy nhất và cũng là duy nhất tại Việt Nam có thể áp dụng cho cả một tập đoàn, công ty với nhiều chi nhánh thay vì phải cài đặt và sử dụng từ nhiều phần mềm của nhiều nhà cung cấp dẫn đến sự thiếu đồng bộ, công việc trùng lặp và khó kiểm soát khó nâng cấp cho tương lai.

 

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp chuyên ngành Vận tải, dịch vụ vận chuyển Logistics – Winta Logistics được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:

-      Vận chuyển hàng hóa nội địa

-      Vận chuyển quốc tế (Freight Forwarder)

-      Các dịch vụ khác về Logistics

Phần mềm có thể hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính. Hệ thống tài khoản, báo cáo theo quy định mới nhất của BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 

Phần mềm kế toán ngành vận tải Logistics Giải pháp phần mềm Winta ERP ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển giao nhận Logistics

 

 

 

II. PHÂN HỆ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ SHIPPING (REIGHT FORWARDER)

- Vận tải đường biển (Sea Import/Sea Export)

- Vận tải đường hàng không (Air Import/Air Export)

- Vận tải giao nhận (Express)

 

1. Danh mục

 • Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
 • Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
 • Các danh mục khác.

 

2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

 • Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR,SEA
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
 • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
 • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
 • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
 • …………

 

3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

 • Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
 • Booking confirmation, Shipment
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
 • Phát hành House Bill Of Lading
 • Xuất Shipping Advice
 • Xuất Cargo Manifest
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • ………..

 

4. Quản lý phân hệ sale

 • Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
 • Làm báo giá/hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
 • Gửi Shipping Order cho bộ phận OP

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

 

5. Quản lý bộ phận làm chứng từ

 • Phân lệnh làm chứng từ đến từng nhân viên
 • Quản lý chi phí (Tạm ứng tiền làm chứng từ, hoàn ứng)
 • Theo dõi các bước làm chứng từ theo từng nhân viên
 • Báo cáo công việc theo từng lô theo nhân viên

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

6. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 

 • Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
 • Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
 • Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
 • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
 • Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
 • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
 • ……..và nhiều báo cáo quản trị khác

       * Có App ISO/Android dành cho người quản trị duyệt chứng từ và xem báo cáo

          Xem thêm

 

7. Phân tích dữ liệu hệ thống quản trị

 • Phân tích tiến độ, luồng công việc theo từng trạng thái, phần trăm hoàn thành công việc.
 • Phân tích số liệu theo từng bộ phận/phòng ban/ngành hàng (Inbound, outbound,
 • logistics) phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.

 

II. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị

·      Kế toán tiền mặt, ngân hàng

-      Quản lý chi tiết các quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, các khoản đầu tư.

-      Quản lý chi tiết các loại tiền, ngoại tệ.

-      Tự động tính tỷ giá quy đổi khi thu hay chi ngoại tệ.

 

·      Kế toán mua hàng – Công nợ phải trả

-    Quản lý đầy đủ thông tin về các nhà cung cấp, tình hình biến động giá, đối chiếu công nợ hạn thanh toán với từng nhà cung cấp.

-    Cảnh báo tự động công nợ khách hàng căn cứ vào giới hạn nợ vượt mức cho phép của khác hàng

-    Theo dõi hạn thanh toán cho với nhiều hạn nợ, Cập nhật tự động công nợ chưa thanh toán.
Chọn Kho hoặc Nhóm Vật tư, Vật tư để phân bổ chi phí nhập hàng

-    Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán, chi tiết theo từng ngày quá hạn, nợ trả trong hạn cho từng đối tượng, hóa đơn.

 

·      Kế toán bán hàng – Công nợ phải thu

-    Quản lý đầy đủ thông tin về khách hàng, tình hình biến động giá, đối chiếu công nợ hạn thanh toán với từng khách hàng.

-    Xuất hóa đơn theo bảng kê vận chuyển

-    Xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ  thông thường khác

-    Các định khoản được thực hiện tự động giúp kế toán thực hiện nhanh và chính xác tất cả các thao tác từ xuất hàng bán, thuế, các khoản chiết khấu…

-    Theo dõi tình hình công nợ phải thu, chi tiết theo từng loại tiền, mặt hàng, hóa đơn, nhân viên, khách hàng,…

 

    Quản lý nhập xuất tồn kho

-    Quản lý nhập xuất tồn kho vật tư phụ tùng từng kho sửa chữa

-    Quản lý xuất nhập tồn hàng hóa

 

·      Quản lý tài sản- CCDC

-      Quản lý chi tiết tình hình tăng, giảm, mua, bán, thanh lý tài sản.

-      Quản lý chi tiết tài sản theo nhóm, loại tài sản và bộ phận hay người sử dụng tài sản.

-      Quản lý các chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản.

-      Tính khấu hao theo nhiều phương pháp và tùy chọn theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

 

·       Kế toán thuế

-      Quản lý sổ sách quản trị và tài chính trên cùng 1 dữ liệu, kế toán không phải nhập ở 2 dữ liệu nội bộ và thuế riêng biệt

-      Cập nhật thông tư mới theo quy định bộ tài chính mà không tính thêm chi phí

  -        Kết chuyển thuế GTGT, lãi lỗ tự động.

 

          Xem thêm

VII. KHẢ NĂNG NÂNG CẤP 

-    Sử dụng hiệu quả cho mô hình doanh nghiệp có nhiều chi nhánh. 

-    Nhờ công nghệ cao cấp SQL-Server và hệ thống truy cập thông minh với tính an toàn cao cho phép doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hay văn phòng ở một nơi, nhà máy một nơi, kho một nơi có thể kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh với chi phí thấp và hiệu quả.

-    Khả năng mở rộng chức năng khi doanh nghiệp mở rộng phát triển kinh doanh

-    Ngoài ra phần mềm với khả năng mở rộng cao có thể bổ sung tính năng cho phù hợp với đặc thù theo mô hình quản lý của từng doanh nghiệp.

VI. AN TOÀN, BẢO MẬT 

1. Bảo mật bên trong phần mềm

-      Phân quyền chi tiết đến từng người dùng

-      Lưu lịch sử của từng người dùng

-      Chứng từ của người nào nhập chỉ người đó có quyền chỉnh sửa hoặc chỉ có người quản trị có quyền chỉnh sửa.

-      Khóa sổ kế toán theo định kỳ.

-      Chức năng duyệt chứng từ dành cho quản lý được phân quyền theo hạn mức số tiền được phép duyệt 

2. Bảo mật bên ngoài phần mềm

-      Nhờ công nghệ bảo mật cao nên việc sao lưu dữ liệu chỉ thực hiện được trên máy chủ và phải là người có quyền quản trị mới sao lưu được. 

-      Cơ chế bảo vệ hiệu quả an toàn trước những tấn công từ các loại virus máy tính. 

VII. DỊCH VỤ HỖ TRỢ

1.  Các dịch vụ phần mềm của Winta

-      Khảo sát và tư vấn giải pháp

-      Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

-      Bảo hành - Bảo trì

-      Chăm sóc định kỳ Khách hàng

-      Nâng cấp, mở rộng phần mềm

2.    Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Trong giai đoạn khảo sát và tư vấn giải pháp, triển khai và hướng dẫn sử dụng nhân viên của Winta sẽ đến tận nơi làm việc của khách hàng tùy theo số ngày hai bên đã thống nhất. Sau thời gian triển khai công ty Winta sẽ hỗ trợ theo các hình thức sau :

 

*. Hỗ trợ tức thời trực tuyến

-      Thông qua điện thoại và Internet thông qua một số phần mềm hỗ trợ điều khiển từ xa như Teamviewer, UltraViewer,…

-      Phòng Hỗ trợ Khách hàng của Winta  luôn sẵn sàng Hỗ trợ tức thời cho khách hàng qua Internet khi có yêu cầu hỗ trợ của khách hàng 24/7.

-      Việc Hỗ trợ chỉ thực hiện được khi khách hàng cho phép và cung cấp thông tin truy cập theo mật khẩu ngẫu nhiên sinh ra từ Phần mềm hỗ trợ.

 

*. Hỗ trợ tận nơi

Trường hợp không thể hỗ trợ trực tuyến, nhân viên của Winta sẽ đến tận nơi hỗ trợ khách hàng trong thời gian chậm nhất 12h trong nội thành Hồ Chí Minh và 24h khi ở ngoài Hồ Chí Minh. 

 

 

 Đặc biệt : Thiết kế và lập trình theo yêu cầu đặc thù riêng của từng doanh nghiệp

 

Đăng ký tư vấn, cài đặt miễn phí phần mềm Winta Logistics tại đây