700 Thuật ngữ tiếng anh ngành xuất nhập khẩu

 

700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU

700 ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICS

SECTION 1: EXPORT IMPORT FIELD

 1. Export: xuất khẩu
 2. Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)
 3. Import: nhập khẩu
 4. Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)
 5. Sole Agent: đại lý độc quyền
 6. Customer: khách hàng
 7. Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
 8. End user = consumer
 9. Consumption: tiêu thụ
 10. Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
 11. Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
 12. Supplier: nhà cung cấp
 13. Producer: nhà sản xuất
 14. Trader: trung gian thương mại
 15. OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 16. ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 17. Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
 18. Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
 19. Intermediary = broker
 20. Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
 21. Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
 22. Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
 23. Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
 24. Processing: hoạt động gia công
 25. Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
 26. Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
 27. Processing zone: khu chế xuất
 28. Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
 29. Customs declaration:  khai báo hải quan
 30. Customs clearance: thông quan
 31. Customs declaration form: Tờ khai hải quan
 32. Tax(tariff/duty): thuế
 33. GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
 34. VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
 35. Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
 36. Customs : hải quan
 • General Department: tổng cục
 • Department: cục
 • Sub-department: chi cục
 1. Plant protection department (PPD): Cục bảo vệ thực vật
 2. Customs broker: đại lý hải quan
 3. Merchandise: hàng hóa mua bán
 4. Franchise: nhượng quyền
 5. Quota: hạn ngạch
 6. Outsourcing: thuê ngoài (xu hướng của Logistics)
 7. Warehousing: hoạt động kho bãi
 8. Inbound: hàng nhập
 9. Outbound: hàng xuất
 10. Harmonized Commodity Descriptions and Coding Systerm: hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code
 11. WCO –World Customs Organization: Hội đồng hải quan thế giới
 12. GSP – Generalized System prefered: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập
 13. MFN – Most favored nation: đối xử tối huệ quốc
 14. GSTP – Global system of Trade preferences: hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu
 15. Logistics-supply chain: logistics -chuỗi cung ứng
 16. Trade balance: cán cân thương mại
 17. Retailer: nhà bán lẻ
 18. Wholesaler: nhà bán buôn
 19. Frontier: biên giới
 20. On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
 21. Border gate: cửa khẩu
 22. Non-tariff zones: khu phi thuế quan
 23. Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
 24. Auction: Đấu giá
 25. Bonded warehouse: Kho ngoại quan
 26. International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
 27. Exporting country: nước xuất khẩu
 28. Importing country: nước nhập khẩu
 29. Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
 30. Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
 31. Documentation staff  (Docs): nhân viên chứng từ
 32. Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
 33. Operations staff (Ops): nhân viên hiện trường
 34. Logistics coodinator: nhân viên điều vận
 35. National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
 36. Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
 37. VCIS: Vietnam Customs Intelligence Information System: Hệ thống quản lý hải quan thônng minh
 38. Export import executive: nhân viên xuất nhập khẩu

 

SECTION 2: INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS

 1. Shipping Lines: hãng tàu
 2. NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 3. Airlines: hãng máy bay
 4. Flight No: số chuyến bay
 5. Voyage No: số chuyến tàu
 6. Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
 7. Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
 8. Freight: cước
 9. Ocean Freight (O/F): cước biển
 10. Air freight: cước hàng không
 11. Sur-charges: phụ phí
 12. Addtional cost = Sur-charges
 13. Local charges: phí địa phương
 14. Delivery order: lệnh giao hàng
 15. Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
 16. Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
 17. Seal: chì
 18. Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
 19. Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
 20. Place of Delivery/final destination: nơi giao hàng cuối cùng
 21. Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 22. Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
 23. Port of transit: cảng chuyển tải
 24. On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
 25. Shipper: người gửi hàng
 26. Consignee: người nhận hàng
 27. Notify party: bên nhận thông báo
 28. Order party: bên ra lệnh
 29. Marks and number: kí hiệu và số
 30. Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
 31. Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
 32. Transhipment: chuyển tải
 33. Consignment: lô hàng
 34. Partial shipment: giao hàng từng phần
 35. Quantity of packages: số lượng kiện hàng
 36. Airway: đường hàng không
 37. Seaway: đường biển
 38. Road: vận tải đường bộ
 39. Railway: vận tải đường sắt
 40. Pipelines: đường ống
 41. Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
 42. Endorsement: ký hậu
 43. To order: giao hàng theo lệnh…
 44. FCL – Full container load: hàng nguyên container
 45. FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải
 46. Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải
 47. LCL – Less than container Load: hàng lẻ
 48. Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs
 49. Container Yard – CY: bãi container
 50. CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ
 51. Job number: mã nghiệp vụ (forwarder)
 52. Freight to collect: cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
 53. Freight prepaid: cước phí trả trước
 54. Freight payable at: cước phí thanh toán tại…
 55. Elsewhere: thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
 56. Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
 57. Said to contain (STC): kê khai gồm có
 58. Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
 59. Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
 60. Lashing: chằng
 61. Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 62. Measurement: đơn vị đo lường
 63. As carrier: người chuyên chở
 64. As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 65. Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
 66. Liner: tàu chợ
 67. Voyage: tàu chuyến
 68. Bulk vessel: tàu rời
 69. Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 70. Detention: phí lưu container tại kho riêng
 71. Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi
 72. Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
 73. Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
 74. Ship rail: lan can tàu
 75. Transit time: thời gian trung chuyển
 76. Departure date: ngày khởi hành
 77. Frequency: tần suất số chuyến/tuần
 78. Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng
 79. Shipped on board: giao hàng lên tàu
 80. Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 81. Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines)
 82. House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder)
 83. Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
 84. Open-top container (OT): container mở nóc
 85. Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt bằng
 86. Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
 87. General purpose container (GP): cont bách hóa (thường)
 88. High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’)
 89. Tare: trọng lượng vỏ cont
 90. Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 91. Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng

Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển

 1. Container packing list: danh sách container lên tàu
 2. Means of conveyance:  phương tiện vận tải
 3. Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
 4. Trucking: phí vận tải nội địa
 5. Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
 6. Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ
 7. Forklift: xe nâng
 8. Cut-off time: giờ cắt máng
 9. Closing time = Cut-off time
 10. Estimated time of Departure (ETD): thời gian dự kiến tàu chạy
 11. Estimated time of arrival (ETA): thời gian dự kiến tàu đến
 12. Omit: tàu không cập cảng
 13. Roll: nhỡ tàu
 14. Delay: trì trệ, chậm so với lịch tàu
 15. Shipment terms: điều khoản giao hàng
 16. Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
 17. Nominated: hàng chỉ định
 18. Volume: số lượng hàng book
 19. Laytime: thời gian dỡ hàng
 20. Freight note: ghi chú cước
 21. Bulk container: container hàng rời
 22. Ship’s owner: chủ tàu
 23. Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
 24. On deck: trên boong, lên boong tàu
 25. Shipping marks: ký mã hiệu
 26. Merchant: thương nhân
 27. Straight BL: vận đơn đích danh
 28. Bearer BL: vận đơn vô danh
 29. Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 30. Straight BL: vận đơn đích danh
 31. Through BL: vận đơn chở suốt
 32. Negotiable: chuyển nhượng được
 33. Non-negotiable: không chuyển nhượng được
 34. Port-port: giao từ cảng đến cảng
 35. Door-Door: giao từ kho đến kho
 36. Service type (SVC Type): loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
 37. Service mode (SVC Mode): cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
 38. Charterer: người thuê tàu
 39. Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
 40. Bulk Cargo: Hàng rời
 41. Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 42. Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
 43. Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
 44. Container Ship: Tàu container
 45. Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
 46. Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container bằng 20 foot
 47. Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
 48. Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking)
 49. Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
 50. International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
 51. Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 52. Said to weight: Trọng lượng khai báo
 53. Said to contain: Được nói là gồm có
 54. Terminal: bến
 55. Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
 56. Transit time: Thời gian trung chuyển
 57. Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 58. Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
 59. Hazardous goods: hàng nguy hiểm
 60. Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
 61. Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
 62. Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 63. Container: công-te-nơ chứa hàng
 64. Stowage: xếp hàng
 65. Trimming: san, cào hàng
 66. Crane/tackle: cần cẩu
 67. Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế
 68. EXW: Ex-Works Giao hàng tại xưởng
 69. FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
 70. FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
 71. FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
 72. CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
 73. CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
 74. CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
 75. CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
 76. CIP-Carriage &Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
 77. DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
 78. DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
 79. DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
 80. Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng
 81. Delivered Duty Unpaid (DDU) : Giao hàng chưa nộp thuế
 82. Cost: chi phí
 83. Risk: rủi ro
 84. Freighter: máy bay chở hàng
 85. Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
 86. Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
 87. Seaport: cảng biển
 88. Airport: sân bay
 89. Handle: làm hàng
 90. In transit: đang trong quá trình vận chuyển
 91. Hub: bến trung chuyển
 92. Oversize: quá khổ
 93. Overweight: quá tải
 94. Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
 95. Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 96. On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 97. Intermodal: Vận tải kết hợp
 98. Trailer: xe mooc
 99. Clean: hoàn hảo
 100. Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 101. Dimension: kích thước
 102. Tonnage: Dung tích của một tàu
 103. Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 104. FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
 105. IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
 106. Net weight: khối lượng tịnh
 107. Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 108. Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 109. Empty container: container rỗng
 110. Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 111. DC- dried container: container hàng khô
 112. Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
 113. Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 114. Laycan: thời gian tàu đến cảng
 115. Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
 116. Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
 117. Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 118. Free in (FI): miễn xếp
 119. Free out (FO): miễn dỡ
 120. Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
 121. Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
 122. Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
 123. Laden on board: đã bốc hàng lên tàu
 124. Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 125. BL draft: vận đơn nháp
 126. BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
 127. Shipping agent: đại lý hãng tàu biển
 128. Shipping note – Phiếu gửi hàng
 129. Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
 130. Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
 131. International ship and port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
 132. Amendment fee: phí sửa đổi vận đơn BL
 133. AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
 134. BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 135. Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
 136. FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
 137. CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
 138. Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
 139. Peak Season Surcharge (PSS):Phụ phí mùa cao điểm.
 140. CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập
 141. GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
 142. PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí tắc nghẽn cảng
 143. SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
 144. COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
 145. Free time = Combined free days demurrage & detention : thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
 146. Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
 147. Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh công-te-nơ
 148. WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
 149. Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên liệu = BAF
 150. PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 151. X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air)
 152. Labor fee: Phí nhân công
 153. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
 154. Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
 155. Ship flag: cờ tàu
 156. Weightcharge = chargeable weight
 157. Chargeable weight: trọng lượng tính cước
 158. Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
 159. Security Surcharges (SSC): phụ phí an ninh (hàng air)

 

SECTION 3: INTERNATIONAL PAYMENT METHODS

 1. Payment terms/method: phương thức thanh toán quốc tế
 2. Terms of payment = Payment terms
 3. Cash: tiền mặt
 4. Honour = payment: sự thanh toán
 5. Cash against documents (CAD): tiền mặt đổi lấy chứng từ
 6. Open-account: ghi sổ
 7. Letter of credit: thư tín dụng
 8. Reference no: số tham chiếu
 9. Documentary credit: tín dụng chứng từ
 10. Collection: Nhờ thu
 11. Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
 12. Documentary collection: Nhờ thu kèm chứng từ
 13. Financial documents: chứng từ tài chính
 14. Commercial documents: chứng từ thương mại
 15. D/P: Documents against payment: nhờ thu trả ngay
 16. D/A: Documents agains acceptance: nhờ thu trả chậm
 17. Issuing bank: ngân hàng phát hành LC
 18. Advising bank: ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng)
 19. Confirming bank: ngân hàng xác nhận lại LC
 20. Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
 21. Revolving letter of credit: LC tuần hoàn
 22. Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit: LC điều khoản đỏ
 23. Stand by letter of credit: LC dự phòng
 24. Beneficiary: người thụ hưởng
 25. Applicant: người yêu cầu mở LC (thường là Buyer)
 26. Accountee = Applicant
 27. Applicant bank:ngân hàng yêu cầu phát hành
 28. Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
 29. Drafts: hối phiếu
 30. Bill of exchange: hối phiếu
 31. UCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit: các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
 32. ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits: tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
 33. Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
 34. Collecting bank: ngân hàng thu hộ
 35. Paying bank: ngân hàng trả tiền
 36. Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
 37. Presenting Bank: Ngân hàng xuất trình
 38. Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
 39. Credit: tín dụng
 40. Presentation: xuất trình
 41. Banking days: ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc)
 42. Remittance: chuyển tiền
 43. Protest for Non-payment: Kháng nghị không trả tiền
 44. Telegraphic transfer/Mail transfer: chuyển tiền bằng điện/thư
 45. Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien bang dien
 46. Deposit: tiền đặt cọc
 47. Advance = Deposit
 48. Down payment = Deposit
 49. The balance payment: số tiền còn lại sau cọc
 50. LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng
 51. Maximum credit amount: giá trị tối đa của  tín dụng
 52. Applicable rules: quy tắc áp dụng
 53. Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh)
 54. Discrepancy: bất đồng chứng từ
 55. Period of presentation: thời hạn xuất trình
 56. Drawee: bên bị kí phát hối phiếu
 57. Drawer: người kí phát hối phiếu
 58. Latest date of shipment: ngày giao hàng cuối cùng lên tàu
 59. Irrevocable L/C: thư tín dụng không hủy ngang (revocable: hủy ngang)
 60. Defered LC: thư tín dụng trả chậm
 61. Usance LC = Defered LC
 62. LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng
 63. Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng
 64. Exchange rate: tỷ giá
 65. Swift code: mã định dạng ngân hàng(trong hệ thống swift)
 66. Message Type (MT): mã lệnh
 67. Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng
 68. Available with…: được thanh toán tại…
 69. Blank endorsed: ký hậu để trống
 70. Endorsement: ký hậu
 71. Account : tài khoản
 72. Basic Bank Account number (BBAN): số tài khoản cơ sở
 73. International Bank Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế
 74. Application for Documentary credit: đơn yêu cầu mở thư tín dụng
 75. Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
 76. Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
 77. Delivery authorization: Ủy quyền nhận hàng
 78. Undertaking: cam kết
 79. Disclaimer: miễn trách
 80. Charges: chi phí ngân hàng
 81. Intermediary bank: ngân hàng trung gian
 82. Uniform Rules for Collection (URC):Quy tắc thống nhất về nhờ thu
 83. Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (URR) Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ
 84. Promissory note: kỳ phiếu
 85. Third party documents: Chứng từ bên thứ ba
 86. Cheque: séc
 87. Tolerance: dung sai
 88. Expiry date: ngày hết hạn hiệu lực
 89. Correction: các sửa đổi
 90. Issuer: người phát hành
 91. Mispelling: lỗi chính tả
 92. Typing errors: lỗi đánh máy
 93. Originals: bản gốc
 94. Duplicate: hai bản gốc như nhau
 95. Triplicate: ba bản gốc như nhau
 96. Quadricate: bốn bản gốc như nhau
 97. Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc)
 98. First original: bản gốc đầu tiên
 99. Second original: bản gốc thứ hai
 100. Third original: bản gốc thứ ba
 101. International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)
 102. Copy: bản sao
 103. Shipment period: thời hạn giao hàng
 104. Dispatch: gửi hàng
 105. Taking in charge at: nhận hàng để chở tại…
 106. Comply with: tuân theo
 107. Field: trường (thông tin)
 108. Transfer: chuyển tiền
 109. Bank slip: biên lai chuyển tiền
 110. Bank receipt = bank slip
 111. Signed: kí (tươi)
 112. Drawing: việc ký phát
 113. Advise-through bank = advising bank: ngân hàng thông báo
 114. Currency code: mã đồng tiền
 115. Sender : người gửi (điện)
 116. Receiver: người nhận (điện)
 117. Value Date: ngày giá trị
 118. Ordering Customer: khách hàng yêu cầu (~applicant)
 119. Instruction : sự hướng dẫn (với ngân hàng nào)
 120. Interest rate: lãi suất
 121. Telex: điện Telex trong hệ thống tín dụng
 122. Domestic L/C: thư tín dụng nội địa
 123. Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu
 124. Documentary credit number: số thư tín dụng
 125. Mixed Payment: Thanh toán hỗn hợp
 126. Abandonment: sự từ bỏ hàng
 127. Particular average: Tổn thất riêng
 128. General average: Tổn thất chung
 129. Declaration under open cover: Tờ khai theo một bảo hiểm bao
 130. Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication (SWIFT): hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế

 

SECTION 4: NEGOTIATION – TRANSACTION

 1. Inquiry: đơn hỏi hàng
 2. Enquiry = inquiry = query
 3. Purchase: mua hàng
 4. Procurement: sự thu mua hàng
 5. Inventory: tồn kho
 6. Sales off: giảm giá
 7. Free of charge (FOC)
 8. Buying request = order request = inquiry
 9. Negotiate/negotiation: đàm phán
 10. Price countering: hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain: mặc cả)
 11. Transaction: giao dịch
 12. Discussion/discuss: trao đổi, bàn bạc
 13. Co-operate: hợp tác
 14. Sign: kí kết
 15. Quote: báo giá
 16. Release order: đặt hàng (ai)
 17. Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
 18. Assurance: sự đảm bảo
 19. Sample: mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
 20. Discount: giảm giá (request for discount/offer a discount)
 21. Trial order : đơn đặt hàng thử
 22. Underbilling: giảm giá trị hàng trên invoice
 23. Undervalue = Underbilling
 24. PIC – person in contact: người liên lạc
 25. Person in charge: người phụ trách
 26. Quotation: báo giá
 27. Offer = quotation
 28. Validity: thời hạn hiệu lực (của báo giá)
 29. Price list: đơn giá
 30. RFQ = request for quotation = inquiry: yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
 31. Requirements: yêu cầu
 32. Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng
 33. Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
 34. Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
 35. Deal: thỏa thuận
 36. Fix: chốt
 37. Deduct = reduce: giảm giá
 38. Bargain: mặc cả
 39. Rate: tỉ lệ/mức giá
 40. Throat-cut price: giá cắt cổ
 41. Match: khớp được
 42. Target price: giá mục tiêu
 43. Terms and conditions: điều khoản và điều kiện
 44. Feedback: phản hồi của khách
 45. Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
 46. Complaints: khiếu kiện, phàn nàn
 47. Company Profile: hồ sơ công ty
 48. Input /raw material: nguyên liệu đầu vào
 49. Quality assurance (QA): bộ phận quản lý chất lượng
 50. Quality Control (QC): bộ phận quản lý chất lượng

 

SECTION 5: SALES CONTRACT

 1. Contract: Hợp đồng
 2. Purchase contract: hợp đồng mua hàng
 3. Sale Contract: hợp đồng mua bán
 4. Sales contract = Sales contract
 5. Sales and Purchase contract: hợp đồng mua bán ngoại thương
 6. Principle agreement: hợp đồng nguyên tắc
 7. Expiry date: ngày hết hạn hợp đồng
 8. Come into effect/come into force: có hiệu lực
 9. Article: điều khoản
 10. Validity: thời gian hiệu lực
 11. Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
 12. Goods description: mô tả hàng hóa
 13. Commodity = Goods description
 14. Items: hàng hóa
 15. Cargo: hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện)
 16. Quantity: số lượng
 17. Quality specifications: tiêu chuẩn chất lượng
 18. Documents required: chứng từ yêu cầu
 19. Shipping documents: chứng từ giao hang
 20. Terms of payment: điều kiện thanh toán
 21. Unit price: đơn giá
 22. Amount: giá trị hợp đồng
 23. Grand amount: tổng giá trị
 24. Settlement: thanh toán
 25. Delivery time: thời gian giao hàng
 26. Institute cargo clause A/B/C : điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
 27. Lead time: thời gian làm hàng
 28. Packing/packaging: bao bì, đóng gói
 29. Standard packing:  đóng gói tiêu chuẩn
 30. Arbitration: điều khoản trọng tài
 31. Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
 32. Terms of maintainance: điều khoản bào trì, bảo dưỡng
 33. Terms of guarantee/warranty: điều khoản bảo hành
 34. Terms of installation and operation: điều khoản lắp đặt và vận hành
 35. Terms of test running: điều khoản chạy thử
 36. Model number: số mã/mẫu hàng
 37. Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
 38. Dosage: liều lượng
 39. Exposure period: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)
 40. Penalty: điều khoản phạt
 41. Claims: Khiếu nại
 42. Disclaimer: sự miễn trách
 43. Act of God = force majeure: bất khả kháng
 44. Inspection: giám định
 45. Dispute: tranh cãi
 46. Liability : trách nhiệm
 47. On behalf of: đại diện/thay mặt cho
 48. Subject to: tuân thủ theo
 49. Brandnew: mới hoàn toàn
 50. General Conditions: các điều khoản chung
 51. Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC): trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
 52. Signature: chữ kí
 53. Stamp: đóng dấu
 54. In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển
 55. Date of manufacturing:  ngày sản xuất
 56. Label/labelling: nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
 57. Inner Packing: chi tiết đóng gói bên trong
 58. Outer packing: đóng gói bên ngoài
 59. Unit: đơn vị
 60. Piece: chiếc, cái
 61. Sheet: tờ, tấm
 62. Pallet: pallet
 63. Roll: cuộn
 64. Bundle: bó
 65. Set: bộ
 66. Cbm: cubic meter (M3): mét khối
 67. Case: thùng, sọt
 68. Jar: chum
 69. Box: hộp
 70. Bag: túi
 71. Basket: rổ, thùng
 72. Drum: thùng (rượu)
 73. Barrel: thùng (dầu, hóa chất)
 74. Can: can
 75. Carton: thùng carton
 76. Bottle: chai
 77. Bar: thanh
 78. Crate: kiện hàng
 79. Package: kiện hàng
 80. Combo: bộ sản phẩm
 81. Pair: đôi
 82. Carboy: bình
 83. Offset: hàng bù
 84. Free of charge (FOC): hàng miễn phí
 85. Compensation: đền bù, bồi thường
 86. All risks: mọi rủi ro
 87. War risk: bảo hiểm chiến tranh
 88. Protest/strike: đình công
 89. Processing Contract: hợp đồng gia công
 90. Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK)
 91. FOB contract: hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK)

SECTION 6: SHIPPING DOCUMENTS

 1. Telex release: điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender)
 2. Telex fee: phí điện giải phóng hàng
 3. Airway bill: Vận đơn hàng không
 4. Master Airway bill (MAWB): vận đơn(chủ) hàng không
 5. House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không
 6. Express release: giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill)
 7. Sea waybill: giấy gửi hàng đường biển
 8. Surrender B/L: vận đơn giải phóng hàng bằng điện/vận đơn xuất trình trước
 9. Bill of Lading (BL): vận đơn đường biển
 10. Ocean Bill of Lading = BL
 11. Marine Bill of Lading = BL
 12. Switch Bill of Lading: vận đơn thay đổi so vận đơn gốc
 13. Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
 14. Railway bill: Vận đơn đường sắt
 15. Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng
 16. Bill of truck: Vận đơn ô tô
 17. Booking note/booking confirmation: thỏa thuận lưu khoang/thuê slots
 18. Shipping instruction: hướng dẫn làm BL
 19. Shipping advice/shipment advice: Thông tin giao hàng
 20. Sales Contract/Sale contract/Contract/Purchase contract: Hợp đồng ngoại thương
 21. Purchase order: đơn đặt hàng
 22. Delivery order: lệnh giao hàng
 23. Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ
 24. Commercial invoice: hóa đơn thương mại
 25. Non-commercial invoice: hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán –FOC)
 26. Provisional Invoice: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
 27. Final invoice: Hóa đơn chính thức
 28. Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI)
 29. Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán)
 30. Customs invoice: hóa đơn hải quan (chỉ phục vụ cho việc thông quan)
 31. Tax invoice: hóa đơn nộp thuế
 32. Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
 33. Notice of arrival = Arrival notice
 34. Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng de van chuyen
 35. Test certificate: giấy chứng nhận kiểm tra
 36. Certificate of phytosanitary: chứng thư kiểm dịch thực vật
 37. Certificate of fumigation: chứng thư hun trùng
 38. Certificate of origin: chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
 39. Goods consigned from: hàng vận chuyển từ ai
 40. Goods consigned to: hàng vận chuyển tới ai
 41. Third country invoicing: hóa đơn bên thứ ba
 42. Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
 43. Back-to-back CO: CO giáp lưng
 44. Specific processes: công đoạn gia công chế biến cụ thể
 45. Product Specific Rules (PSRs): Quy tắc cụ thể mặt hàng
 46. Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
 47. Change in Tariff classification: chuyển đổi mã số hàng hóa
 48. CTH: Change in Tariff Heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 4 số (nhóm)
 49. CTSH: Change in Tariff Sub-heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 6 số (phân nhóm)
 50. CC: Change in Tariff of Chapter chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ chương
 51. Issue retroactively: CO cấp sau
 52. Accumulation:  xuất xứ cộng gộp
 53. De minimis: tiêu chí De Minimis
 54. Certified true copy: xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc
 55. Direct consignment: quy tắc vận chuyển trực tiếp
 56. Partial cumulation: cộng gộp từng phần
 57. Exhibitions: hàng phục vụ triển lảm
 58. Origin criteria: tiêu chí xuất xứ
 59. Wholly obtained (WO): xuất xứ thuần túy
 60. Not wholly obtained: xuất xứ không thuần túy
 61. Rules of Origin (ROO): quy tắc xuất xứ
 62. Shelf Life List: bảng kê thời hạn sử dụng hàng hóa (hàng thực phẩm)
 63. Production List: danh sách quy trình sản xuất
 64. Inspection report: biên bản giám định
 65. Certificate of weight: chứng nhận trọng lượng hàng
 66. Certificate of quantity: chứng nhận số lượng
 67. Certificate of quality: chứng nhận chất lượng
 68. Certificate of weight and quality: chứng nhận trọng lượng và chất lượng
 69. Certificate of analysis: Chứng nhận phân tích kiểm nghiệm
 70. Certificate of health: chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
 71. Certificate of sanitary = Certificate of health
 72. Veterinary Certificate – Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
 73. Insurance Policty/Certificate: đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm
 74. Benefiary’s certificate: chứng nhận của người thụ hường
 75. Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm hàng hóa
 76. Packing list: phiếu đóng gói
 77. Detaild Packing List: phiếu đóng gói chi tiết
 78. Weight List: phiếu cân trọng lượng hàng
 79. Mates’ receipt: biên lai thuyền phó
 80. List of containers: danh sách container
 81. Debit note: giấy báo nợ
 82. Beneficiary’s receipt: biên bản của người thụ hưởng
 83. Certificate of Free Sales: Giấy chứng nhận lưu hành tự do
 84. Letter of guarantee: Thư đảm bảo
 85. Letter of indemnity: Thư cam kết
 86. Material safety data sheet (MSDS): bản khai báo an toàn hóa chất
 87. Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tàu
 88. Statement of fact (SOF): biên bản làm hàng
 89. Tally sheet: biên bản kiểm đếm
 90. Time sheet: Bảng tính thưởng phạt bốc dỡ
 91. International Standards for Phytosanitary Measures 15: Tiêu chuẩn quốc tế khử trung theo ISPM 15
 92. Survey report: biên bản giám định
 93. Laycan: thời gian tàu đến cảng
 94. Certificate of shortlanded cargo (CSC): Giấy chứng nhận hàng thiếu
 95. Cargo Outturn Report (COR): Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng
 96. Shipping documents: chứng từ giao hàng
 97. Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của người giao nhận
 98. Consignment note: giấy gửi hàng
 99. Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới
 100. Certificate of inspection: chứng nhận giám định
 101. Application for Marine Cargo Insurance: giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 102. Shipper certification for live animal: xác nhận của chủ hàng về động vật sống
 103. Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
 104. Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu
 105. Balance of materials : bảng cân đối định mức

Bản quyền bài viết thuộc Trung Tâm Kiến Tập, 100% do Mr Ha Le -giảng viên tại trung tâm biên soạn.