Phần mềm kế toán chuyên ngành vận tải quốc tế (Freight Forwarding, Logistics)

 

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp chuyên ngành Vận tải quốc tế Freight Forwarder, Logistics – Winta Logistics được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:

 

-      Vận chuyển hàng hóa nội địa (Vận chuyển bằng xe tải, xe Container, xe ca,... giao nhận hàng hóa)

-      Vận chuyển quốc tế (Vận chuyển đường biển, đường hàng không, Express...)

-      Các dịch vụ khác về Logistics

-   Phần mềm có thể hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính. Hệ thống tài khoản, báo cáo theo quy định mới nhất của BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 

I. NGHIỆP VỤ LOGISTICS

 Phần mềm Winta Logistics được áp dụng cho

 •  Vận tải đường bộ

 •  Vận tải đường thủy (đường biển, đường sông)

 •  Vận tải đường hàng không

 •  Vận tải đường sắt

 •  Vận tải đa phương thức

 •  Dịch vụ hải quan thuê

 •  Dịch vụ vận chuyển (Freight Forwarder, Logistics)

 •  Dịch vụ cho thuê kho bãi

 

1. Danh mục

 

 • Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
 • Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
 • Các danh mục khác.

 

2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

 • Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
 • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
 • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
 • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
 • …………

 

3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

 • Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
 • Booking confirmation, Shipment
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
 • Phát hành House Bill Of Lading
 • Xuất Shipping Advice
 • Xuất Cargo Manifest
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • ………..

 

4. Quản lý phân hệ sale

 • Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
 • Làm báo giá/hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
 • Gửi Shipping Order cho bộ phận OP

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

 

5. Quản lý bộ phận làm chứng từ

 • Phân lệnh làm chứng từ đến từng nhân viên
 • Quản lý chi phí (Tạm ứng tiền làm chứng từ, hoàn ứng)
 • Theo dõi các bước làm chứng từ theo từng nhân viên
 • Báo cáo công việc theo từng lô theo nhân viên

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

6. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 

 • Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
 • Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
 • Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
 • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
 • Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
 • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
 • ……..và nhiều báo cáo quản trị khác

       * Có App ISO/Android dành cho người quản trị duyệt chứng từ và xem báo cáo

 

7. Phân tích dữ liệu hệ thống quản trị

 • Phân tích tiến độ, luồng công việc theo từng trạng thái, phần trăm hoàn thành công việc.
 • Phân tích số liệu theo từng bộ phận/phòng ban/ngành hàng (Inbound, outbound,
 • logistics) phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.

 

II. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị

 •  Thiết lập danh mục House Bill, Master Bill, Code Shipping và báo cáo doanh thu, lãi lỗ theo từng Bill

 • Quản lý các khoản mục phí đi kèm như D/O, THC, CFS,….

 • Thiết lập Debit Note để gửi và xác nhận thông tin với khách hàng

 • Quản lý các thông tin trên tờ khai hàng nhập, hàng xuất

 • Thêm các thông tin về: số Container, Weight, Flight/Vessel, Shipper, Consignee, Agent, Dest,…

 • Quản lý số liệu theo 02 hệ thống sổ sách: Nội bộ và Thuế:

 • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ

 • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …

 • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …

 • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước

 • Bút toán kế toán tổng hợp
  +Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý

 • Lên sổ kế toán

 • Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính

 • …………. Xem Chi tiết

 III. HÌNH ẢNH GIAO DIỆN


Giao diện phần mềm Winta Logistics

 

Phân hệ Logistics

Nghiệp vụ Forwarder

Danh mục Forwarder

 

 

 

Báo cáo lien quan forwarder

 

Nghiệp vụ kế toán dành cho công ty Forwarder

 

 

Danh mục trong phân hệ  kế toán dành cho công ty Forwarder

Báo cáo phân hệ kế toán

 

 

 

 

 

Lịch tàu

 

 

Booking

 

Sea Import

 

 

Sea Export

 

 

 

Vận đơn ( Bill of lading)

 

 

 

 

 

Phiếu Credit Note

 

 

 

Phiếu Debit Note