Giải pháp phần mềm ERP cho ngành quản lý kho, vận tải và logistics tại Việt Nam

 

Logistics là ngành rất rộng và đầy tiềm năng của nước ta, công ty Winta hướng đến việc cung cấp giải pháp phần mềm logistics toàn diện trong quá trình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đảm bảo vận hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Trải qua những nổ lực không ngừng dựa trên kinh nghiệm phát triển nhiều sản phẩm phần mềm như phần mềm kế toán, nhân sự tiền lương, quản trị bán hàng, … đã triển khai cho nhiều đối tác là các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước công ty Winta đã nghiên cứu và xây dựng và cho ra đời phần mềm ứng dụng quản lý một chu trình trình khép kín từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát từ nơi cung ứng hàng hóa đến người tiêu thụ cuối cùng là người tiêu dùng mang tên Winta Logistics  gồm nhiều dịch vụ như vận tải, dịch vụ vận chuyển, giao nhận, Container, kho bãi, xếp dỡ…. với công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ đám mây chạy trên mọi thiết bị, đáp ứng mọi yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp để xứng đáng là giải pháp ERP hàng đầu đáng tin cậy cho ngành Logistics của các doanh nghiệp Việt Nam, là tiền đề hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trên con đường phát triển, mở rộng và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

 

Sơ đồ giải pháp phần mềm Logistics

 

Các phân hệ của phần mềm ERP cho ngành Logistics

Giải pháp phần mềm ERP Winta Logistics bao gồm các chức năng sau :

1.      Kế toán tài chính (Finance)

2.      Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)

3.      Quản lý mua hàng (Purchase Control)

4.      Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)

5.      Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)

6.      Quản lý dự án (Project Management)

7.      Quản lý Logistics  (Logistics Management)

8.      Quản lý dịch vụ (Service Management)

9.      Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)

10.    Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)

11.    Báo cáo quản trị (Management Reporting)

12.    Báo cáo thuế (Tax Reports).

 

Trên đây chỉ là liệt kê các phân hệ chính của một hệ thống ERP dành cho ngành Logistics một cách toàn diện. Trong mỗi phân hệ nêu trên lại có các phân hệ / chức năng con của nó. Chi tiết tất cả các phân hệ/chức năng con sẽ gồm có:

 

1. Kế toán tài chính – Quản trị

·      Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP/XUẤT, LOGISTICS
Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note

·      Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ

·      Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note

·      Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ

·      Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …

·      Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …

·      Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước

·      Bút toán kế toán tổng hợp
+Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý

·      Lên sổ kế toán

·      Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính

·      Xem thêm

2. Quản lý bán hàng và giao nhận

·      Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files)

·      Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing)

·      Phân tích bán hàng (Sales Analysis)

·      Lập kế hoạch giao hàng và vận chuyển (Delivery Planning and Shipment).

·      Xem thêm

3. Quản lý mua hàng

·      Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)

·      Nhận hàng (Receiving Transactions).

·      Xem thêm

4. Quản lý hàng tồn kho

·      Danh điểm vật tư (Stock Item Data)

·      Nhập xuất kho (Stock Transactions)

·      Kiểm kê kho (Physical Count).

·      Xem thêm

5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

·      Khai báo công thức/định mức sản phẩm (BOM – Bill of Meterial)

·      Khai báo dây chuyền sản xuất (Routing)

·      Tính giá thành sản phẩm (Standard and Actual Product Costing)

·      Lập kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule)

·      Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP – Material Requirements Planning)

·      Lập kế hoạch điều phối năng lực (CRP – Capability Requirements Planning)

·      Quản lý phân xưởng (SFC - Shop Floor Control)

·      Quản lý lệnh sản xuất (Work Order).

·      Xem thêm

6. Quản lý dự án

·      Báo cáo giá thành từ lúc khởi công cho đến hoàn thành

·      Theo dõi chi tiết dự án, công trình, hạng mục công trình

7. Quản lý  Logistics

+ Vận tải

·      Các danh mục liên quan

·      Lên kế hoạch vận chuyển liên kết dữ liệu từ phòng chứng từ

·      Lập lệnh điều xe, điều tài xe, quản lý lịch trình

·      Quản lý giấy tờ xe, hạn đăng kiểm, bảo hiệm,… thông báo hết hạn.

·      Quản lý sửa chữa, bảo hành

·      Xem thêm

+ Vận chuyển quốc tế (Freight Forwarding)

·   Quản lý hệ thống danh mục

·   Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

·   Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

·   Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 

·   Xem thêm 

+ Cho thuê kho/bãi

·   Quản lý hệ thống kho/bãi/mặt bằng

·   Quản lý cho thuê kho bãi (Khách hàng, hợp đồng, kho bãi, mặt bằng)

·   Trạng thái mặt bằng

·   Cảnh báo hết hạn, gia hạn thuê

·   Quản lý chi phí bảo trì, sữa chữa

·   Báo cáo doanh số, công nợ, …..

 

·   Xem thêm

8. Quản lý dịch vụ

·   Quản lý dịch vụ khách hàng

·   Quản lý bảo hành, bảo trì.

9. Quản lý nhân sự

·   Thông tin về hồ sơ lý lịch

·   Quản lý tuyển dụng

·   Thông tin đào tạo

·   Điều chuyển lao động

·   Quản lý thời gian

·   Khen thưởng kỷ luật

·   Chấm công

·   Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)

·   Quản lý Bảo hiểm

·   Quản lý thuế TNCN

·   Quản lý danh mục dùng chung

·   Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết

·   Xem thêm

10. Quản lý và chăm sóc khác hàng

·      Quản lý Marketing

·      Quản lý khách hàng

·      Quản lý hợp đồng

·      Chăm sóc khách hàng

·      Xem thêm

11. Báo cáo quản trị

·   Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu đa chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.

12. Báo cáo thuế

·      Lập các báo cáo tài chính và các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng.

 

Đăng ký cài đặt miễn phí phần mềm Winta Logistics tại đây