Phân hệ quản lý mua hàng

 

Sơ đồ phân hệ mua hàng

 

 

Tổng quan về phân hệ phần mềm quản lý mua hàng

 

Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng WINTA được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng... Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác.

 

Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng Winta hỗ trợ tác nghiệp đến các bộ phận:

Bộ phận Kế hoạch – Mua hàng, bộ phận Kế toán, Ban Lãnh đạo. 

 

 

Những điểm chính trong phần mềm quản lý mua hàng:

 Thông tin về nhà cung cấp

 • Quản lý không giới hạn số lượng các nhà cung cấp;
 • Các thông tin chung: Tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ…
 • Phương thức giao hàng và điều khoản thanh toán ngầm định;
 • Khai báo các điều kiện tín dụng, thời hạn tín dụng kèm ngày hết hạn.

 Quản lý yêu cầu mua hàng

 • Phiếu nhu cầu mua hàng có thể nhập in trực tiếp trên máy hoặc nhập sau;
 • Quản lý nhu cầu mua hàng theo công trình/dự án/vụ việc;
 • Kiểm tra tồn kho mặt hàng cần mua;
 • Cho phép xét duyệt phiếu nhu cầu trực tiếp trên máy hoặc duyệt trực tuyến thông qua thư điện tử (Email), tin nhắn điện thoại (SMS);
 • Lựa chọn nhà cung cấp cho các phiếu nhu cầu đã duyệt.

 Quản lý báo giá

 • Lưu báo giá của tất cả các nhà cung cấp và tất cả các hàng đặt mua;
 • Khai báo các mức giá, chiết khấu, các điều kiện thanh toán và số lượng đơn hàng tối thiểu;
 • Cho phép xem các báo giá trước đây và hiện thời;
 • So sánh giá báo cùng một mặt hàng của các nhà cung cấp khác nhau;
 • In bản đề nghị cung cấp báo giá;
 • Tính giá đã có/chưa có thuế GTGT;
 • In bảng đánh giá nhà cung cấp.

 Quản lý đơn hàng

 • Lập đơn hàng theo nhiều cách:
  • Lập đơn hàng trực tiếp;
  • Lập từ hợp đồng;
  • Lập từ phiếu nhu cầu đã duyệt;
  • Lập theo kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
 • Gọi ra giá mua và chiết khấu theo báo giá hoặc bảng giá của nhà cung cấp;
 • Quản lý riêng đơn hàng mua trong nước và đơn hàng nhập khẩu;
 • Cho phép tính cước vận chuyển, bảo hiểm và các phí khác;
 • Cho phép xem các đơn hàng trước đây và hiện thời;
 • Cho phép xét duyệt đơn hàng mua trực tiếp trên máy hoặc duyệt trực tuyến thông qua thư điện tử (Email), tin nhắn điện thoại (SMS).

Theo dõi hàng nhập khẩu

 • Phân bổ chi phí nhập khẩu cho từng mặt hàng theo các tiêu thức khác nhau: số lượng, giá tiền, trọng lượng hoặc thể tích;
 • Tự động tính thuế nhập khẩu và các khoản phải nộp khác;
 • Tùy chọn tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng nhập khẩu.

Theo dõi hàng nhập kho

 • Quản lý nhập hàng và kiểm định chất lượng;
 • Theo dõi hàng nhập kho trong hai trường hợp: Nhập kho theo phiếu nhập kho, Nhập kho theo hóa đơn (hóa đơn kiêm phiếu nhập kho);
 • Khai báo kiểm định chất lượng ngay trên phiếu nhập mua;
 • Kiểm định hàng hóa theo nhiều kiểu khác nhau: kiểm định toàn bộ, kiểm định tỷ lệ.