Phân hệ quản lý bán hàng

Quy trình phân hệ bán hàng

Tổng quan về phân hệ phần mềm quản lý bán hàng


Phân hệ phần mềm quản lý bán hàng là một trong những phân hệ cơ bản của hệ thống giải pháp quản lý doanh nghiệp Winta ERP.

 

 

Phân hệ quản lý bán hàng Winta Sales nhằm trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời. 

 

Phân hệ phần mềm quản lý bán hàng của Winta Sales kết nối dữ liệu với các phân hệ khác như: “Quan hệ khách hàng", "Bán lẻ", "Vốn bằng tiền", "Quản lý hàng tồn kho", "Kế toán tổng hợp". Đồng thời hỗ trợ tác nghiệp: Bộ phận Kinh doanh, Kế toán và Ban Lãnh đạo.

 

Những điểm chính trong phần mềm quản lý bán hàng:

 

Khai báo thông tin khách hàng

 • Không giới hạn số lượng khách hàng được quản lý.
 • Lưu giữ các thông tin quan trọng về khách hàng như địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ, điều khoản tín dụng, hạn mức tín dụng…
 • Quản lý khách hàng theo tỉnh thành, quận huyện, vùng/miền…
 • Phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Quản lý phương án giá bán linh hoạt

 • Cho phép khai báo nhiều phương án giá bán theo kho hàng, sản phẩm, nhóm sản phẩm, khách hàng hoặc nhóm khách hàng.
 • Cho phép khai báo nhiều mức giá bán hoặc chiết khấu tùy theo số lượng đặt hàng.
 • Quản lý giá bán theo nhiều đồng tiền ngoại tệ khác nhau.
 • Theo dõi thời hạn hiệu lực của giá bán.

Quản lý báo giá và đơn hàng

 • Quản lý báo giá gửi khách hàng và chuyển số liệu sang đơn hàng đối với những báo giá được khách hàng chấp nhận.
 • Quản lý nhiều loại đơn hàng:
  • Đơn hàng khung/hợp đồng.
  • Đơn hàng thông thường.
  • Đơn hàng xuất hóa đơn ngay.
 • Tự động tra giá và chiết khấu.
 • Theo dõi giao hàng từng phần.
 • Kiểm tra số lượng hàng tồn kho.
 • Cho phép phân bổ tự động hoặc phân bổ trực tiếp hàng tồn ở các kho cho đủ đơn hàng.
 • Tự động kiểm tra công nợ và treo đơn hàng của những khách hàng vượt hạn mức công nợ hoặc có nợ quá hạn chưa thanh toán.
 • Cho phép chỉ người có thẩm quyền mới được thực hiện "giải phóng" đơn hàng bị treo.
 • Theo dõi cước vận chuyển và các phí khác.
 • Cho phép bán mặt hàng không lưu kho.
 • Quản lý bán hàng nội bộ.
 • Quản lý hàng bán tại các đại lý.
Xuất hàng và giao hàng
 • Quản lý hàng xuất kho theo lệnh xuất hàng và phiếu xuất bán.
 • Cho phép lập lệnh xuất kho từ hóa đơn hoặc từ đơn hàng.
 • Cho phép lập phiếu xuất bán từ lệnh xuất kho hoặc trực tiếp từ đơn hàng hoặc hóa đơn.
 • Cho phép lập phiếu giao hàng từ hóa đơn hoặc từ phiếu xuất kho.
 • Quản lý đội xe vận chuyển và phân bổ giao hàng theo trọng tải của xe.
Xuất hóa đơn và quản lý hàng bán bị trả lại
 • Xuất hóa đơn theo nhiều cách:
  • Xuất hóa đơn ngay;
  • Xuất hóa đơn độc lập;
  • Xuất hóa đơn trước khi xuất kho;
  • Xuất hóa đơn sau khi xuất kho.
 • Cho phép lập hóa đơn từ đơn hàng hoặc từ phiếu xuất bán.
 • Quản lý hàng bán bị trả lại.
 • Cho phép khai báo cập nhật trạng thái đơn hàng khi nhập hàng bán trả lại.
 • Tạo các bút toán điều chỉnh công nợ khi có hàng bán trả lại.

 

Báo cáo

 • Báo cáo tình trạng đơn hàng.
 • Bảng kế hoạch giao hàng.
 • Bảng kê phiếu xuất, phiếu giao hàng, hóa đơn.
 • Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán.
 • Báo cáo tổng hợp hàng bán trả lại.
 • Các báo cáo phân tích bán hàng.

 

Kết nối với các phân hệ khác

 • Kết nối với phân hệ quản lý hàng tồn kho để cập nhật các số liệu về hàng hóa: số lượng tồn kho, số lượng đã phân bổ, số lượng thực tồn…, đảm bảo việc giao hàng đầy đủ và đúng hạn cho khách hàng.
 • Kết nối với các phân hệ kế toán công nợ phải thu và kế toán vốn bằng tiền để theo dõi việc thanh toán công nợ. Đồng thời, cập nhật các thông tin về hạn mức công nợ để xử lý các đơn hàng bị treo.
 • Kết nối với phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển số liệu vào sổ cái.