Phân hệ quản lý kho hàng

17/03/2014 17,816

 

Sơ đồ quy trình

 

Phần mềm quản lý kho hàng

 

Sơ đồ phân hệ phần mềm quản lý kho

Tổng quan phần mềm quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý kho của công ty Winta trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Phần mềm quản lý kho hàng là một trong những phân hệ cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (Winta ERP), là một trong những phân hệ không thể thiếu trong Logistics mà công ty Winta đã và đang cung cấp.

 

Phần mềm quản lý kho Winta hỗ trợ các bộ phận, phòng ban: Kế hoạch – Vật tư – Quản lý kho hàng, Bộ phận Logistics, Bộ phận Kế toán, Ban quản trị. Đồng thời kết nối dữ liệu các phân hệ khác như: “Quản lý Logistics”, Quản lý Bán hàng”, "Quản lý mua hàng", "Sản xuất - Giá thành" và "Kế toán tổng hợp".

 

Những điểm chính trong phần mềm quản lý kho hàng:

 • Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu xuất công cụ dụng cụ trực tiếp trên phần mềm.
 • Trên phiếu xử lý thông tin nhiều kho, vật tư, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn- Kg, Thùng-Hộp, Két-Chai...).
 • Quản lý xuất/nhập vật tư theo bộ (mỗi bộ được định nghĩa bởi nhiều vật tư chi tiết).
 • Quản lý xuất/nhập/tồn kho và thời hạn sử dụng của vật tư-hàng hóa theo từng lô hoặc từng phiếu nhập.
 • Quản lý xuất/nhập hàng hóa vật tư theo kho, theo vị trí với sơ đồ kho được thiết kế trên phần mềm.
 • Phân bổ chi phí vận chuyển và chi phí khác (phí hải quan, phí bốc dỡ…) cho vật tư, lô, kho hàng hoặc phiếu nhập cụ thể.
 • Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối đa, tối thiểu).
 • Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn trong kho.
 • Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất).
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng mua.
 • Tính giá vốn tự động theo phương pháp: Giá đích danh, Giá bình quân gia quyền, Giá bình quân thời điểm, Giá nhập trước xuất trước.
 • Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.

 

Các báo cáo

 • In báo cáo: Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa, Bảng kê xuất khuyến mãi,
 • Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho, Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn.
 • Báo cáo tồn kho theo hạn mức.
 • Báo cáo vật tư chậm luân chuyển.
 • Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu cầu vật tư…

 

 Báo cáo hàng tồn kho

·    

Xem thêm

Giải pháp phần mềm Winta ERP 

Phần mềm kế toán Winta Accounting  

Phần mềm bán hàng Winta Sales

Phần mềm quản lý Winta Logistics