Giải pháp ERP cho ngành Logistics

 

Một số chức năng chính của phần mềm Winta Logistics quản lý ngành vận tải nội địa, vận tải quốc tế sử dụng cho các công ty Forwading, các công ty Logistics và mua bán cước.

 

A. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý vận chuyển Winta Logistics là phần mềm được thiết kế và lập trình chuyên dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao nhận vận tải nội địa (Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không) và vận chuyển quốc tế, các công ty Forwading, quản lý kho bãi, giao nhận và xếp dỡ Container, công ty Logistics và mua bán cước. Phần mềm này tích hợp tất cả các phân hệ/chức năng nghiệp vụ nhằm phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và những công việc thừa, trùng lặp giữa các bộ phận cần phối hợp và mang tính kế thừa giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất đem lại sự hài lòng cho khách hàng của bạn và đúng với phương châm “Trao giải pháp nhận niềm tin” của công ty Winta.

 

B. CHỨC NĂNG CHÍNH WINTA LOGISTICS

 

I. NGHIỆP VỤ SHIPPING (LOGISTICS)

 

1. Danh mục

 

 • Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
 • Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
 • Các danh mục khác.

 

2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

 

 • Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
 • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
 • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
 • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
 • …………

 

3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

 

 • Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
 • Booking confirmation, Shipment
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
 • Phát hành House Bill Of Lading
 • Xuất Shipping Advice
 • Xuất Cargo Manifest
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • ………..

 

4. Quản lý phân hệ sale

 • Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
 • Làm báo giá/hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
 • Gửi Shipping Order cho bộ phận OP

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

 

5. Quản lý bộ phận làm chứng từ

 • Phân lệnh làm chứng từ đến từng nhân viên
 • Quản lý chi phí (Tạm ứng tiền làm chứng từ, hoàn ứng)
 • Theo dõi các bước làm chứng từ theo từng nhân viên
 • Báo cáo công việc theo từng lô theo nhân viên

* Có App ISO/Android hỗ trợ nhân viên chứng từ tương tác với công ty và khách hàng

 

6. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 

 • Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
 • Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
 • Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
 • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
 • Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
 • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
 • ……..và nhiều báo cáo quản trị khác

       * Có App ISO/Android dành cho người quản trị duyệt chứng từ và xem báo cáo

 

7. Phân tích dữ liệu hệ thống quản trị

 • Phân tích tiến độ, luồng công việc theo từng trạng thái, phần trăm hoàn thành công việc.
 • Phân tích số liệu theo từng bộ phận/phòng ban/ngành hàng (Inbound, outbound,
 • logistics) phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.

 

II. PHÂN HỆ VẬN TẢI

 • Các danh mục liên quan
 • Lên kế hoạch vận chuyển liên kết dữ liệu từ phòng chứng từ
 • Lập lệnh điều xe, điều tài xe, quản lý lịch trình
 • Quản lý giấy tờ xe, hạn đăng kiểm, bảo hiệm,… thông báo hết hạn.
 • Quản lý sửa chữa, bảo hành
 • Xem thêm

III. NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ GIAO NHẬN

 •  Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files)
 •  Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing)
 • Phân tích bán hàng (Sales Analysis)
 • Lập kế hoạch giao hàng và vận chuyển (Delivery Planning and Shipment).
 • Xem thêm

 

IV. QUẢN LÝ MUA HÀNG

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)
 • Nhận hàng (Receiving Transactions).
 • Xem thêm

 

V. LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

 • Khai báo công thức/định mức sản phẩm (BOM – Bill of Meterial)
 • Khai báo dây chuyền sản xuất (Routing)
 • Tính giá thành sản phẩm (Standard and Actual Product Costing)
 • Lập kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule)
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP – Material Requirements Planning)
 • Lập kế hoạch điều phối năng lực (CRP – Capability Requirements Planning)
 • Quản lý phân xưởng (SFC - Shop Floor Control)
 • Quản lý lệnh sản xuất (Work Order).
 • Xem thêm

 

VI. QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).
 • Xem thêm

 

VII. QUẢN LÝ CHO THUÊ KHO BÃI

 • Quản lý hệ thống kho/bãi/mặt bằng
 • Quản lý cho thuê kho bãi (Khách hàng, hợp đồng, kho bãi, mặt bằng)
 • Trạng thái mặt bằng
 • Cảnh báo hết hạn, gia hạn thuê
 • Quản lý chi phí bảo trì, sữa chữa
 • Báo cáo doanh số, công nợ, …..
 • Xem thêm

 

VIII. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý bảo hành, bảo trì.

 

IX. QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Báo cáo giá thành từ lúc khởi công cho đến hoàn thành
 • Theo dõi chi tiết dự án, công trình, hạng mục công trình

 

X. QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Quản lý Marketing
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Xem thêm

 

XI. PHÂN HỆ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý tuyển dụng
 • Thông tin đào tạo
 • Điều chuyển lao động
 • Quản lý thời gian
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý thuế TNCN
 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
 • Xem thêm

 

XII. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị

 • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP/XUẤT, LOGISTICS
 • Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
 • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
 • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
 • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
 • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …
 • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …
 • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước
 • Bút toán kế toán tổng hợp

         + Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý

         + Liên kết hóa đơn điện tử

 • Lên sổ kế toán
 • Tất cả các chứng từ đều được hạch toán tự động một lần trên cùng một dữ liệu. Kế toán không cần phải tốn thời gian nhập liệu lại.
 • Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính
 • Phần mềm có thể hạch toán theo hai sổ: Quản trị và tài chính. Hệ thống tài khoản, báo cáo theo quy định mới nhất của BTC Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Xem thêm

 

XIII. BÁO CÁO QUẢN TRỊ

·   Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu đa chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.

 

XIV. BÁO CÁO THUẾ

·      Lập các báo cáo tài chính và các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng.