Với sự rút lui của hai dự án luật liên quan đến thuế, Quốc hội sẽ bế mạc vào chiều 27/11...

Việc chưa thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế tại kỳ họp này cũng có nghĩa là việc điều chỉnh thuế ôtô cũng chưa được quyết định

Theo chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 10 mới được điều chỉnh, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế đã không còn được thông qua tại kỳ họp này.

    Một trong những nội dung sửa đổi tại dự án luật này được dư luận rất quan tâm là điều chỉnh giảm sâu thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe ôtô dung tích nhỏ.

    Chiều 13/11, thảo luận về nội dung này, một số vị đại biểu đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ là nếu thông qua dự án luật thì chắc chắn ngành ôtô trong nước sẽ chết.

    Nhiều vị khác cũng không đồng ý với đề xuất xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước như đề xuất của Chính phủ tại dự thảo luật.

    Việc chưa thông qua dự án luật tại kỳ họp này cũng có nghĩa là việc điều chỉnh thuế ôtô cũng chưa được quyết định.

    Bên cạnh dự thảo luật nói trên, dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) cũng không được thông qua theo nghị trình ban đầu.

    Sự điều chỉnh đó, theo đoàn thư ký kỳ họp đã được xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

    Với sự rút lui của hai dự án luật nói trên, Quốc hội sẽ bế mạc vào chiều thứ sáu, ngày 27/11 thay vì sáng 28 như chương trình cũ.


 

  

Tin tức liên quan

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé... ...

...

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Căn cứ: – Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC – Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ...