Nợ đọng gần 65.000 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: Hoàng Hà

Nợ đọng gần 65.000 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: Hoàng Hà

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2013, nợ đọng thuế đạt 64.632 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm 2012 và tăng 30% so với cùng kỳ. Một số địa phương có số nợ thuế tăng cao như Đắk Nông (tăng 152%), An Giang (tăng 132%), Bình Dương (tăng 116%), Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 83%)... Trong khi đó, 5 tháng đầu năm, ngành thuế mới thu hồi được 30% số nợ từ cuối năm 2012 chuyển sang.

Bên cạnh đó, số thu của ngành thuế 6 tháng đầu năm cũng chưa bằng một nửa kế hoạch khi ước đạt 291.600 tỷ đồng, bằng 45% dự toán. Trong 63 địa phương trên cả nước, có tới 22 địa phương có kết quả thu rất thấp (dưới 45% dự toán). Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, nếu không phấn đấu trong 6 tháng cuối năm thì khả năng sẽ không hoàn thành kế hoạch, đặc biệt là một số thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng...

Việc thu thuế khó khăn và nợ đọng tăng cao xuất phát từ việc nền kinh tế gặp khó khăn. Theo số liệu của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), 6 tháng đầu năm, cả nước có 28.755 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp ngừng hoạt động chủ yếu là ngoài quốc doanh (chiếm 98%).

Lĩnh vực có số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao nhất là tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (tăng 94%), khai khoáng (585), kinh doanh bất động sản (tăng 8,7%), xây dựng (8,1%)...

Để cải thiện tình hình thu thuế, cơ quan điều hành đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khởi thông hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách các địa phương và ngân sách trung ương. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh thu hồi nợ đọng, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng tới cuối năm không quá 5% số thực hiện thu.

Nguồn: taichinhvietvan.com

  

Tin tức liên quan

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé... ...

...

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Căn cứ: – Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC – Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ...