Chiều ngày 06/11/2012, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện  Chương trình công tác tháng 10/2012 với 8 điểm cầu đặt tại Trụ sở Bộ Tài chính, trụ sở Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, Học viện Tài chính, Văn phòng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của các đồng chí Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo các đơn vị ở các điểm cầu; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TN.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MTHT

Triển khai hiệu quả giải pháp về tài chính - NSNN tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường

Theo báo cáo, đến hết tháng 10/2012, Bộ Tài chính đã cơ bản triển khai thực hiện xong các giải pháp tài chính - NSNN để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo phân công của Chính phủ. Riêng về việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp một số khoản thuế và thu NSNN, trong tháng 10/2012 ngành Thuế tiếp tục tiếp nhận và xử lý các trường hợp doanh nghiệp kê khai bổ sung gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phải nộp trong các tháng 4, 5 và 6/2012; cũng như việc gia hạn nợ thuế TNDN và tiền sử dụng đất, miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; với tổng số tiền thuế và thu NSNN được miễn, giảm, giãn khoảng 3.180 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2012, đã xử lý miễn, giảm, gia hạn gần 17.375 tỷ đồng tiền thuế và thu NSNN cho các doanh nghiệp, trong đó: thực hiện gia hạn khoảng 11.125 tỷ đồng tiền thuế GTGT các tháng  4, 5 và 6/2012 cho khoảng 190.000 doanh nghiệp; giải quyết gia hạn 3.327 tỷ đồng nợ thuế TNDN cho khoảng 77.300 doanh nghiệp; gia hạn gần 2.470 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho trên 340 doanh nghiệp; giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho khoảng 3.610 doanh nghiệp, với số tiền giảm là 445 tỷ đồng; giải quyết miễn và hoàn thuế môn bài năm 2012 cho 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng; Tiếp tục thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 6/2012 đã được gia hạn của doanh nghiệp là đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP; Bộ Tài chính đã rà soát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các chính sách về thuế, phí và chế độ thu nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu và phù hợp với cam kết hội nhập.

Về nỗ lực thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đến hết tháng 10/2012, NSTW đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương 725 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; 434,4 tỷ đồng để hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT...Bên cạnh đó, đã xuất cấp 41.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 413 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo. 

Để triển khai hiệu quả công tác quản lý giá cả, ổn định thị trường, tiếp tục kiên trì các giải pháp ổn định giá cả nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 chỉ tăng 0,85%, giảm 1,35% so với mức tăng tháng 9, trong đó CPI tại một số đô thị lớn giảm mạnh. Tính chung 10 tháng, CPI tăng 6,02% so với tháng 12/2011. Dự kiến, trong 2 tháng còn lại của năm 2012, nếu không có biến động lớn đột xuất, bất thường và các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và giá cả tiếp tục được điều hành chủ động, thận trọng, quyết liệt thì CPI cả năm có thể đạt mục tiêu Quốc hội giao là 8%.

Đối với lĩnh vực tài chính đối ngoại, trong tháng 10 đã ký kết 04 Hiệp định với trị giá 253,4 triệu USD; luỹ kế 10 tháng đã ký kết 25 Hiệp định với tổng trị giá là 2.370,86 triệu USD; tiếp tục đàm phán và ký kết 22 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký đạt 2.063,9 triệu USD, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phục hồi kinh tế; Tiến độ giải ngân trong tháng 10 là 138.6 triệu USD, tổng trị giá giải ngân luỹ kế đến hết tháng 10 là 2.351,01 triệu USD, đạt gần 52% kế hoạch năm (4.530 triệu USD). Việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký; Tổng trị giá trả nợ trong tháng 10 là 68 triệu USD tương đương với gần 1.400 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 32 triệu USD tương đương với 663 tỷ đồng. Luỹ kế đến tháng 10/2012 là 1,2 tỷ USD tương đương với 25.000 tỷ đồng trong đó nợ cho vay lại là 453 tr USD tương đương với 9.400 tỷ đồng. 

Nỗ lực thu những tháng cuối năm: Nhiệm vụ quan trọng số 1

Theo báo cáo tại Hội nghị, một trong những nội dung công việc trọng tâm, quan trọng của toàn ngành đã được hoàn thành trong tháng 10/2012 là tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong bối cảnh thu NSNN khó khăn của năm 2012, dự kiến tiếp tục khó khăn trong năm 2013 và nhu cầu chi kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ngày càng lớn, phương án xây dựng dự toán NSNN năm 2013 là hết sức khó khăn. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, Bộ đã xây dựng phương án tối ưu về dự toán NSNN năm 2013 và được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ nhất trí thông qua để trình Quốc hội phê chuẩn theo qui định,

Bên cạnh đó, ngành tài chính đã đạt được một số kết quả trên các mặt công tác, cụ thể với các giải pháp quản lý đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô 10 tháng đầu năm phát sinh nhiều khó khăn, hoạt động thu chi NSNN vẫn đạt một số kết quả: (1) tổng thu NSNN ước đạt 76,2% dự toán; (2) tổng chi NSNN ước đạt 78,8% dự toán, vốn đầu tư từ NSNN giải ngân đạt khoảng76,2% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt khoảng 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; qua công tác giám sát và kiểm soát chi, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 46.300 khoản chi của 21.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; xử lý tạm dừng chưa thanh toán trên 606 tỷ đồng; (3) cân đối NSTW và NSĐP được đảm bảo; NSTW đã tăng tiến độ hỗ trợ cho một số địa phương có khó khăn (Hải Dương, Quảng Nam, Bình Phước, Vĩnh Long) để đảm bảo nguồn đáp ứng các nhu cầu chi. Tuy nhiên, so với kế hoạch, tình hình thu NSNN vẫn hết sức khó khăn. Để hoàn thành kế hoạch thu NSNN năm 2012, 2 tháng còn lại của năm 2012, ngành tài chính còn phải thu 23,8% kế hoạch, tức là 11,9% kế hoạch mỗi tháng, trong khi thu bình quân 10 tháng chỉ là 7,6% kế hoach. Do đó, trong 2 tháng cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách vẫn là nhiệm vụ quan trọng số 1 đối với toàn ngành tài chính.

Tính đến tháng 10, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 40.120 lượt doanh nghiệp, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2011, qua đó phát hiện, xử lý truy thu, phạt, truy hoàn gần 7.180 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2011; thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.344 doanh nghiệp báo lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết,  với tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn và tiền phạt là 650,1 tỷ đồng; tổ chức thu hồi được gần 17.150 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2011 chuyển sang (chiếm 48,6% tổng số nợ thuế tính đến thời điểm 31/12/2011). Ngành Hải quan đã thực hiện 2.167 cuộc kiểm tra sau thông quan, tổng số tiền đã ra quyết định truy thu (ấn định thuế + phạt) là 1.071 tỷ đồng,  số tiền đã thu vào NSNN là 674,29 tỷ đồng; Số thu hồi nợ thuế quá hạn quá 90 ngày đến 31/10/2012 đạt: 2.302,75 tỷ đồng, tăng 83,9% so với cùng kỳ 2011 (2.302,75/1.252 tỷ đ); Kho bạc nhà nước đã thực hiện tích cực và đạt kết quả tốt trong công tác huy động vốn. Trong tháng 10/2012, KBNN đã tổ chức huy động được: 14.995,6 tỷ đồng bằng 491,6% so với cùng kỳ năm 2011 (14.995,6/3.050 tỷ đồng). Tính từ đầu năm 2012 đến hết tháng 10/2012, Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số: 115.883,85 tỷ đồng bằng 96,56% kế hoạch huy động vốn điều chỉnh năm 2012 (120.000 tỷ đồng) và bằng 180,8% so với cùng kỳ 2011 (64.080 tỷ đồng).

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ  đều nhất trí với kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 10. Trên cơ sở những ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng phụ trách khối và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ tại tất cả các điểm cầu, Trước nhiệm vụ cấp thiết trong hai tháng cuối năm 2012, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp đồng ý với các nhiệm vụ công tác đề ra trong báo cáo và bổ sung một số ý kiến như:  Biểu dương các đơn vị đã nỗ lực trên các mặt công tác, đặc biệt là nỗ lực các khâu chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIII; Đề nghị các đơn vị thu tiếp tục quyết liệt với nhiệm vụ thu trước sức ép thu khó khăn giai đoạn nước rút; Kiểm soát chặt chẽ công tác chi cho mua sắm, lễ hội; Phấn đấu đảm bảo luồng tiền ra nhưng vẫn đảm bảo các khoản chi cấp thiết, đặc biệt chi lương...; Rà soát lại nguồn để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; Xây dựng kịch bản điều hành giá xăng dầu phù hợp trên cơ sở lắng nghe phản hồi của dư luận; Chú trọng công tác giải ngân nội ngành; Tiếp tục triển khai công tác tổ chức cán bộ; Triển khai công tác tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả./.

  

Tin tức liên quan

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé... ...

...

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Căn cứ: – Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC – Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ...