Đề nghị kiểm toán các Tập đoàn EVN, PVN, Petrolimex
Các tập đoàn có nhiều vấn đề được dư luận xã hội quan tâm sẽ được kiểm toán trong năm tới (Ảnh minh họa)
 
Kế hoạch kiểm toán năm 2013 được UB Thường vụ QH thảo luận, cho ý kiến sáng nay, 12/9.

Tổng Kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng cho biết, một trong số các trọng tâm của kiểm toán năm 2013 là tập trung kiểm toán hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn, ngân hàng thương mại nhà nước (kể cả các đơn vị đã được kiểm toán năm 2012) để đánh giá được tình hình tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hiệu quả đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính.

 

Kết quả kiểm toán năm 2012 các DNNN và tổ chức tài chính ngân hàng cho thấy một số tổng công ty quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, chưa trích lập đủ dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc trích lập không đúng quy định; tỷ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản cao. Hiệu quả đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết không cao, đặc biệt là đối với các khoản đầu tư chứng khoán ghi nhận doanh thu, chi phí chưa đầy đủ, kịp thời; xác định chưa đúng giá vốn...

Kiểm toán sẽ đánh giá, kiến nghị đối với Chính phủ, Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại nhà nước. Đồng thời đánh giá được việc điều hành chính sách tiền tệ, việc điều hành lãi suất, tỷ giá ngoại hối, cho vay tái cấp vốn; đánh giá việc sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại hối Nhà nước và hoạt động tín dụng (nợ quá hạn, nợ xấu), kết quả thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 13 của Chính phủ.

 

Riêng lĩnh vực DNNN và các tổ chức tài chính ngân hàng, năm 2013 cơ quan này dự kiến kiểm toán tại 29 đầu mối (trong đó có 8 tập đoàn, tăng 6 tập đoàn so với 2012 ). Số lượng đầu mối kiểm toán năm 2013 chỉ tăng 2 đầu mối so với năm 2012 nhưng quy mô tài chính các doanh nghiệp được kiểm toán tăng cao, ông Dũng nhấn mạnh.

Cơ quan thẩm tra kế hoạch này - UB Tài chính Ngân sách, đề nghị tập trung nguồn lực kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, sử dụng nhiều vốn và tài sản nhà nước, sản xuất kinh doanh các mặt hàng độc quyền ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống như điện, than, xăng dầu... Đặc biệt là các đơn vị kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ đổ vỡ và những tập đoàn, tổng công ty có hiệu quả kinh doanh giảm mạnh trong những năm gần đây, kể cả những đơn vị đã được kiểm toán trong thời gian trước.

Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng yêu cầu tập trung nguồn lực chuyên sâu kiểm toán chính sách tiền tệ, quá trình sáp nhập, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, tình hình tài chính của các ngân hàng sau tái cơ cấu.

“Kiểm toán cần tập trung đánh giá hiệu quả của việc điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong thời gian qua; tình hình mua bán ngoại tệ và quản lý, sử dụng ngoại hối, lãi suất; nợ xấu; tình hình sử dụng nguồn vốn mà NHNN cấp cho các tổ chức tín dụng; luân chuyển vốn sau khi sáp nhập; việc thực hiện các quy định hiện hành về sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính cổ phần” – ông Hiển kiến nghị.
 

Theo kế hoạch đề xuất, năm 2013, Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán việc sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010 - 2012; chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo; quản lý và sử dụng đất đai, bất động sản, phát triển nhà và đô thị... Các cuộc kiểm toán sẽ tiếp tục: kiểm toán Quỹ Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia giai đoạn 2011 - 2012. Riêng Quỹ Bảo hiểm Y tế theo chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010 - 2012 được đưa vào kiểm toán chuyên đề của năm.

 

  

Tin tức liên quan

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015
Kiểm toán1440 Views

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán Báo cáo quy ...

‘Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng’ - bài học từ Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc
Kiểm toán3515 Views

‘Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của Cơ quan kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng’ - bài học từ Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc

Kiểm toán Quốc gia (KTQG) Trung quốc được đánh giá là cơ quan kiểm toán có thế mạnh về kiểm toán tr ...

Kiểm toán Nhà nước lập cơ quan thanh tra riêng
Kiểm toán1224 Views

Kiểm toán Nhà nước lập cơ quan thanh tra riêng

Cơ quan thanh tra trực thuộc Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Vụ và có biên chế 30 người. Chức Chá ...