Tổng hợp các văn bản pháp luật kế toán thuế ban hành tháng 6/2012:

* Văn bản pháp luật nổi bật ban hành tháng 6/2012:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Thông tư 17/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Thông tư 105/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Công văn 8465/BTC-CST về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

* Văn bản pháp luật khác:

Công văn 1899/TCT-TNCN về miễn, giảm thuế TNCN đối với TN từ lợi tức góp vốn cổ phần.

Công văn 2198/TCT-CS về thay đổi tên của người bán trên hóa đơn sau khi cổ phần hóa.

Công văn 2283/TCT-CS ngày 28/6/2012 v/v khấu trừ thuế GTGT.

Thông tư 103/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư 95/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Công văn 1921/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà ở cho người thu nhập thấp.

Công văn 2126/TCT-DNL về thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển vùng quốc tế.

Công văn 1892/TCT-CS về kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Công văn 1894/TCT-HTQT về chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phát sinh.

Công văn 1912/TCT-CC về hướng dẫn chi thưởng sáng kiến cải tiến ngành thuế năm 2011.

Công văn 1936/TCT-CS về việc xác nhận số liệu báo cáo tài chính của Người nộp thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Công văn 2002/TCT-DNL về thuế GTGT đối với khoản lãi cho các đơn vị nội bộ vay vốn.

Công văn 1962/TCT-CS về việc lập hóa đơn và kê khai thuế với hoạt động thu tiền góp vốn.

Thông tư 19/2012/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  

Tin tức liên quan

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thủ tục thuế4389 Views

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117 ...

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?
Thủ tục thuế1856 Views

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?

Đây là câu hỏi mà giới đầu tư trên thị trường tài chính sẽ phải tự trả lời khi... ...

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng
Thủ tục thuế1698 Views

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế cho biết, tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi... ...