Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (HNDV).

 

  • Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ hành nghề: Tăng số kỳ thi mỗi năm lên ít nhất 2 kỳ thi.
  • Điều kiện miễn môn thi: Bổ sung thêm đối với trường hợp Người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán được miễn thi 2 môn.
    (Trước đây chỉ người có chứng chỉ kiểm toán mới được miễn thi Đại lý thuế, với qui đinh mới này thì người có bằng hành nghề kế toán cũng được miễn thi. Tức có một trong hai bằng trên thì sẽ có luôn bằng Đại lý thuế mà ko cần thi cử gì cả)
  • Điều kiện dự thi: Quy định rõ hơn và mở rộng hơn đối với chuyên ngành khác như: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ 2 năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Thông tư số 117/2012/TT-BTC như sau: “Đại lý thuế” là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.
  • Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi thành: “trước khi hoạt động, đại lý thuế phải lập một bộ hồ sơ đề nghị cấp xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi cục thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính.
  • Theo khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, trong thời hạn năm 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cục thuế kiểm tra đối chiếu thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trong thời hạn một 1 ngày làm việc kể từ ngày ký xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế, cục thuế đăng tải công khai danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trên Trang thông tin điện tử của cục thuế.

 

Nguồn Internet

  

Tin tức liên quan

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?
Thủ tục thuế1891 Views

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?

Đây là câu hỏi mà giới đầu tư trên thị trường tài chính sẽ phải tự trả lời khi... ...

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng
Thủ tục thuế1727 Views

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế cho biết, tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi... ...

Từ 01/07/2017, Hà Nội chỉ nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng
Thủ tục thuế1691 Views

Từ 01/07/2017, Hà Nội chỉ nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo bắt đầu từ ngày 01/07/2017, thành phố sẽ chỉ.. ...