Chính sách bảo mật thông tin

27/10/2014 171917

 

Công ty WINTA luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Công ty WINTA cam những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. WINTA đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý vào việc tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích yêu cầu cũng như các thông tin dữ liệu được nhập trên phần mềm WINTA.

1. Phạm vi thu thập thông tin

  • Thông tin khách hàng cung cấp bao gồm thông tin công ty, biểu mẫu, các danh mục khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa....
  • Các thông tin dữ liệu khách hàng đã nhập trên phần mềm WINTA

2. Mục đích sử dụng thông tin
WINTA cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

  • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà WINTA cung cấp cho khách hàng.
  • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  • Mục đích của việc thu thập các thông tin như báo biểu, quy trình hoạt động của doanh nghiệp để cán bộ nhân viên của WINTA hiểu rõ hơn các nghiệp vụ mà khách hàng đang thực hiện hàng ngày nhằm thiết kế và lập trình theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

WINTA cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để WINTA cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của WINTA ngoại trừ số liệu phần mềm không nằm trên Server của WINTA.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • WINTA cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
  • WINTA cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

 

 

Trân trọng thông báo

 

 

 

  

Tin tức liên quan

Khi Ransomware nhắm vào Doanh nghiệp Việt

Bài học đắt giá sau những cuộc tấn công Ransomware và những điều Doanh nghiệp Việt cần thực hiện nga ...

Video giới thiệu phần mềm ERP WINTA

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp WINTA ERP được xây dựng nhằm quản trị tổng thể doanh nghiệp ...

Thư chúc mừng ngày 8/3

Thân gửi toàn thể các thế hệ nữ cán bộ, nhân viên Công ty Winta cùng Khách hàng và Đối tác! ...