Phần mềm kế toán Winta ngành xây lắp

26/06/2014 19,073

 

Ngoài việc đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sản xuất, dược phẩm...phần mềm kế toán Winta Accounting còn phù hợp để triển khai với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp và xây dựng công trình. Winta Accounting đã là lựa chọn đáng tín cậy của hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng công trình trên toàn quốc.


Dưới đây là một số nghiệp vụ đặc thù công tác quản trị tài chính kế toán của doanh nghiệp xây lắp và xây dựng được giải quyết trong phần mềm kế toán Winta Accounting:

 


Quản lý giá thành theo công trình

Phần mềm kế toán Winta Accounting hoàn toàn đáp ứng cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành cho các doanh nghiệp xây lắp và xây dựng công trình, các bước thực hiện trên phần mềm như sau:

 

·         Tập hợp các chi phí trực tiếp: Kế toán chỉ cần nhập liệu một lần, phần mềm sẽ tự động tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp cho từng công trình, từng hạng mục chi tiết bên trong và kế toán chỉ cần kiểm tra lại số liệu trước khi tính giá thành.

·         Phân bổ chi phí gián tiếp: Các chi phí chung phát sinh trong xây dựng rất đa dạng và phức tạp, chính vì vậy Winta cho phép thiết lập các định mức phân bổ nhằm giúp kế toán dễ dàng theo dõi việc phân bổ các khoản chi phí đến từng công trình, dự án và từng hạng mục cụ thể...

·         Đánh giá sản phẩm dở dang và nghiệm thu công trình: Sau khi đã thực hiện xong việc tập hợp và phân bổ chi phí, phần mềm sẽ tự động tính ra giá thành cho từng công trình.

 

 

Bên cạnh đó, phần mềm kế toán Winta Accounting còn cho phép theo dõi chi phí thầu phụ, đây cũng là một loại chi phí đặc thù trong xây dựng. Chi phí này phát sinh khi doanh nghiệp thuê ngoài thi công một phần công trình. Đồng thời, phần mềm cũng cho phép kế toán theo dõi việc lập khoản dự phòng bảo hành công trình theo thông tư số 21/2006/TT-BTC khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng có thể phát sinh các chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo hành.

 


Quản lý hàng tồn kho

Nguyên vật liệu trong ngành xây dựng thường xuất thẳng đến công trình không qua kho, tính vào chi phí nhưng vẫn theo dõi tồn kho tại từng công trình, theo dõi điều chuyển vật liệu giữa công trình này với công trình khác hoặc vật liệu thừa thiếu giữa các công trình cần kiểm soát. Phần mềm kế toán Winta Accounting không chỉ cho phép quản lý nguyên vật liệu xuất thẳng đến công trình mà còn quản lý nguyên vật liệu xuất qua kho. Cụ thể:

 

·         Phần mềm cho phép quản lý các chứng từ nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, thành phẩm

·         Hệ thống hỗ trợ việc xuất kho theo định mức nguyên vật liệu

·         Cho phép tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều phương pháp

 

 

Quản lý công nợ theo công trình, hợp đồng

Ngành xây dựng có nhiều nhà cung cấp các loại vật liệu, nhiên liệu, dịch vụ phục vụ cho hoạt động xây lắp. Do vậy, phần mềm kế toán Winta Accounting cho phép người sử dụng theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp, theo dõi công nợ của một nhà cung cấp nhiều dịch vụ cùng lúc cho công trình, hợp đồng, dự án. 
Khách hàng đa dạng (chủ đầu tư đặt hàng công trình, các khách hàng mua lẻ công trình do công ty tự đầu tư xây dựng...), giá trị hợp đồng lớn, quá trình thanh toán kéo dài trong nhiều năm cho nên phần mềm kế toán Winta Accounting hỗ trợ việc quản lý công nợ của ngành xây dựng theo tiến độ thanh toán, theo đợt thanh toán, theo công trình, dự án… 

Quản lý lãi/lỗ theo từng công trình, dự án, hợp đồng


Do hoạt động đặc thù của các doanh nghiệp xây dựng nên việc quản lý lãi/lỗ theo từng công trình hay hợp đồng diễn ra khá phức tạp và đòi hỏi sự chi tiết, rõ ràng. Vì vậy, phần mềm kế toán Winta Accounting cho phép theo dõi các khoản chi chi phí cụ thể theo từng công trình, hợp đồng. Với tiện ích này, kế toán viên sẽ không mất nhiều thời gian để tính toán số liệu, chỉ cần nhập liệu một lần và cuối kỳ vào xem báo cáo, các nhà quản lý cũng dễ dàng kiểm soát được tình hình sức khỏe của doanh nghiệp, và cho các quyết định nhanh chóng và hiệu quả. 

  

Ngoài ra, phần mềm kế toán Winta Accounting còn cho phép:

·         Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng

·         Theo dõi các hợp đồng, dự án theo doanh số, công nợ

·         Quản lý các hợp đồng theo dự án

·         Theo dõi các khoản dự kiến chi cho hợp đồng bán, dự án

Phần mềm kế toán Winta Accounting còn có các tính năng khác đáp ứng nhu cầu và đặc trưng doanh nghiệp xây dựng:

·         Quản lý hồ sơ công trình

·         Quản lý tài sản cố định, khấu hao tài sản

·         Quản lý hoạt động đầu tư xây lắp

·         Quản trị dòng tiền

Hiện nay, với thế mạnh về công nghệ, ưu thế về thiết kế và lập trình thêm theo yêu cầu của khách hàng cùng với  sự tiện dụng trong sử dụng, phần mềm kế toán Winta Accounting đã trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng công trình trên toàn quốc. 

 

Đăng ký cài đặt miễn phí phần mềm kế toán ngành xây dựng tại đây