Thông báo đổi tên Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WINTAa                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số: 09/TB - CTCPWT                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

                                                                                    

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi tên Công ty)

 

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác !

 

  Trước tiên Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý cơ quan, Quý khách hàng trong thời gian qua.


  Để phù hợp với chiến lược phát triển của Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Thanh An trong thời gian tới, Công ty chúng tôi chính thức thay đổi tên như sau:

 

Điều 1. Thay đổi tên Công ty với các thông tin chi tiết:

 

 

Nội dung

 

Thông tin cũ

 

Thông tin sửa đổi

 

      Ghi chú

 

Tên công ty

 

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Thanh An

 

Công ty Cổ phần Winta

 

Có thay đổi

 

Tên giao dịch

 

Thanh An Software Technology Co.,LTD

 

Winta Joint Stock Company

 

Có thay đổi

Tên viết tắt

ThanhAnSoft

Winta JSC

Có thay đổi

Địa chỉ

 

28/1B1, KP1 Đường. Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, Tp.HCM

 

457/41 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

 

Có thay đổi

Website

www.thanhansoft.com

www.winta.com.vn

Có thay đổi

Mã số thuế

0 3 1 0 9 4 8 3 4 8

0 3 1 0 9 4 8 3 4 8

Không thay đổi

Tài khoản

0 0 7 1 0 0 0 6 4 4 4 3 7.  Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Phú Nhuận

 

  0 0 7 1 0 0 0 6 4 4 4 3 7. Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Phú Nhuận


Không thay đổi

 

 

Điều 2. Kể từ ngày 15/10/2013, Công ty Cổ phần Winta chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 14/10/2013, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

 

Điều 3. Kể từ ngày 15/10/2013, kính đề nghị Quý công ty, khách hàng khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

 

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

 

  Vậy Công ty Cổ phần Winta xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn của quý vị trong thời gian tới

 

Xin trân trọng cảm ơn. !

 

Nơi nhận:                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các trưởng đại lý trên toàn quốc ;                                                                      ( Đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                NGUYỄN VĂN QUYỀN