Thông tư 113/2011/TT-BTC

Tin tài chính kế toán 

NThông tư 113/2011/TT-BTC.
08/08/2011 08:50
 
Ngày 4/8/2011, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC quy định cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp GCN quyền sử dụng đất.

Theo đó, mức thuế suất áp dụng là 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng.Vui lòng nhấn vào

Download

để tải văn bản