Phần mềm hoá đơn tự in

Tin tài chính kế toán 

Phần mềm hoá đơn tự in.
 
  • Phần mềm hoá đơn tự in Winta được công ty Cổ phần Winta phát triển tuân thủ các quy định của thông tư 13/2011/TT-BTC và thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Phần mềm hoá đơn tự in Winta giúp doanh nghiệp thực hiện in hoá đơn ngay tại máy tính của doanh nghiệp mà không cần phải đặt in hoá đơn từ các nhà in hoặc đợi mua hoá đơn từ cơ quan Thuế.
  • Phần mềm hoá đơn tự in Winta hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế hoá đơn theo mẫu hoá đơn yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Phần mềm hoá đơn tự in Winta giúp cho doanh nghiệp quản lý các hoá đơn và in ấn các hoá đơn giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, chính xác, giảm chí phí. Ngoài ra phần mềm còn cho phép chúng ta xuất và in báo cáo, thống kê được thiết lập tự động theo yêu cầu của cơ quan Thuế.
  • Sử dụng phần mềm hóa đơn tự in Winta luôn được cam kết hỗ trợ chuyên nghiệp trên toàn quốc.
  • Cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp trong 6 tháng (từ 01/01/2012 đến 30/06/2012) theo như cam kết của công ty Winta với Tổng Cục Thuế.