Thủ tục ĐK mẫu hoá đơn tự in

 

Tin tài chính kế toán 

 

Email In PDF.

Thủ tục Đăng ký mẫu hoá đơn tự in (Mức 2).

1. Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn

 

2. Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục Thuế 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Công văn (hoặc đơn) đăng ký sử dụng hoá đơn tự in - mẫu kèm theo 

Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế 

Sơ đồ địa điểm sản xuất kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ 

Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh 

Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng của người đứng đầu tổ chức, cá nhân kinh doanh 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh 

b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ) 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế  

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận          

8. Lệ phí (nếu có): 

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Đơn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (Đính kèm biểu mẫu) 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+    Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. 

+    89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 

+    Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002 

+    Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003