Chăm sóc định kỳ Khách hàng

20/07/2012 3132 Views 4.1

 

Với mong muốn được sát cánh cùng những doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm của Winta chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ có được cảm giác an tâm, tin tưởng. Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ Chăm sóc khách hàng theo định kỳ.

 

Định kỳ theo thời gian (hàng quý hoặc tháng), nhân viên thuộc bộ  phận chăm sóc khách hàng của Winta sẽ thực hiện các nghiệp vụ thăm hỏi thăm khách hàng để ghi nhận các ý kiến, đề xuất … trên cơ sở đó phân loại và chuyển các bộ phận chuyên môn xử lý các yêu cầu đó. Nội dung công việc bao gồm:

 ·   Liên lạc bằng điện thoại, viết EMAIL, Chat… với khách hàng.

 ·   Nắm bắt các thông tin cần thiết,  phân loại và chuyển thông tin cho các bộ phận chức năng  xử lý.

 ·   Xác nhận với các bộ phận và hẹn với khách hàng thời gian hoàn thành xử lý các thông tin đó.

 ·   Kiểm tra tiến độ các công việc đã hẹn với khách hàng.                        

 ·   Xác nhận hoàn thành công việc đã xử lý với khách hàng và lưu trữ.

  
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới tổng quan dịch vụ phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm phù hợp với doanh nghiệp trong từng giai đoạn

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Tư vấn cài đặt và đào tạo sử dụng Phần mềm

Khảo sát và tư vấn giải pháp

Khảo sát và tư vấn giải pháp

Khảo sát và tư vấn giải pháp Phần Mềm