Bảo hành - Bảo trì

03/07/2012 3117 Views 4.1

Mỗi sản phẩm đều có đặc thù riêng. Song với bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào cũng cần phải có thời gian bảo hành mà nhà cung cấp cam kết thực hiện với khách hàng.

Đây cũng là một tiêu chí đánh giá mức độ an tâm và hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của nhà cung cấp.

Với thời gian bảo hành miễn phí 01 năm,Winta mong muốn khách hàng tin tưởng và an tâm hơn về sản phẩm phần mềm Winta.

                                                            

Dưới đây là chi tiết nội dung và phương thức bảo hành / bảo trì mà Winta cung cấp cho khách hàng:

Nội dung bảo hành / bảo trì:

·   Phần mềm Winta sẽ được bảo hành miễn phí trong thời gian 01 năm sau khi ký hợp đồng (thời gian này có thể thay đổi phụ thuộc vào điều khoản bảo hành trên hợp đồng). Sau khi kết thúc thời gian bảo hành miễn phí Winta tiếp tục cung cấp các gói bảo trì phần mềm cho thời gian tiếp theo.

·   Trong thời gian bảo hành / bảo trì nếu có sự thay đổi về mẫu biểu, chế độ, chính sách của Nhà nước, lỗi phần mềm phát sinh.. thì Winta sẽ cập nhật (update) và hiệu chỉnh phần mềm đã cài đặt mà khách hàng sẽ không phải chịu bất kỳ một khoản phí nào.

Phương thức bảo hành / bảo trì:

Khi có thông báo của khách hàng về sự cố hoặc lỗi của chương trình, Winta sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

·   Cử cán bộ đến trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi đối với Phần mềm đã cài đặt.

·   Thông qua điện thoại, E-mail, FAX, Teamviewer hoặc các chương trình truy cập trực tuyến qua Internet sẽ hướng dẫn cho cán bộ sử dụng chương trình cách thức khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của phần mềm.

·   Gửi chương trình khắc phục sự cố hoặc lỗi cho quý khách hàng theo đường bưu chính.

Với những sự cố như: VIRUS, sự cố về điện, hỏng ổ đĩa cứng,… tùy theo mức độ sự cố và điều khoản trong hợp đồng mà hai bên đã ký, Winta có trách nhiệm cài lại phần mềm tại trụ sở của khách hàng. Thông thường các yêu cầu bảo hành / bảo trì của khách hàng được xử lý thực hiện ngay trong ngày với chi phí cài đặt lại là  500.000 đồng/máy .

 

  
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới tổng quan dịch vụ phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm phù hợp với doanh nghiệp trong từng giai đoạn

Chăm sóc định kỳ Khách hàng

Chăm sóc định kỳ Khách hàng

Chăm sóc định kỳ khách hàng sau thời gian nghiệm thu

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Tư vấn cài đặt và đào tạo sử dụng Phần mềm

Khảo sát và tư vấn giải pháp

Khảo sát và tư vấn giải pháp

Khảo sát và tư vấn giải pháp Phần Mềm