Khảo sát và tư vấn giải pháp

03/07/2012 3240 Views 4.1

 

Với sự đa dạng về ngành nghề, cách thức hoạt động, quy mô quản lý, các Doanh nghiệp tại Việt Nam hầu như đều có những đặc thù riêng. Bên cạnh việc tuân thủ theo những quy định của nhà nước, mỗi doanh nghiệp đều có quy trình quản lý Tài chính – Kế toán, lưu chuyển và xử lý chứng từ cũng như việc quản lý con người, phòng ban đều khác nhau. Do đó việc lựa chọn được một phần mềm và một công ty cung cấp các dịch vụ đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và có thể mở rộng trong tương lai cho một doanh nghiệp là một việc hết sức khó khăn. Để trợ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định mua và sử dụng phần mềm phù hợp với những điều về quy mô tổ chức, qui trình hoạt động, phương thức quản lý, lĩnh vực hoạt động, trình độ nhân sự, thời gian thực hiện, cơ sở hạ tầng … Winta sẽ cử cán bộ (kinh doanh và kỹ thuật tư vấn) có năng lực và trình độ (phù hợp) đến và làm việc trực tiếp với khách hàng. Các bước cơ bản như sau:

 

1.   Liên hệ với khách hàng - Nội dung cơ bản bao gồm:

·   Liên lạc trao đổi trực tiếp với khách hàng qua điện thoại nắm bắt nhu cầu tổng quát của khách hàng về lĩnh vực ngành nghề, nhu cầu về phần mềm (quản lý kế toán, quản lý hàng hoá, quản lý nhân sự,  ERP, ...)

·   Chuẩn bị nội dung cơ bản cho buổi làm việc.

·   Bố trí nhân lực phù hợp tham gia buổi làm việc.

·   Hẹn thời gian gặp và làm việc với khách hàng.      

 

2.   Giới thiệu sản phẩm và đề xuất giải pháp xử lý cơ bản nhu cầu khách hàng - Nội dung cơ bản bao gồm:

·   Gặp trực tiếp khách hàng (tại trụ sở của khách hàng hoặc trụ sở làm việc của Winta) Trao đổi trực tiếp các yêu cầu về quy trình xử lý nghiệp vụ và hệ thống quản lý của khách hàng.

·   Giới thiệu cơ bản về sản phẩm: Các tính năng, phân hệ, cách thức quản lý dữ liệu… trên phần mềm.

·   Ghi nhận và đưa ra một số các giải pháp cơ bản để xử lý các yêu cầu của khách hàng trên phần mềm.

·   Xác nhận và ghi chú tổng quát các thông tin và yêu cầu chính của khách hàng.

3.   Lập tài liệu kỹ thuật và đưa ra giải pháp cho khách hàng - Nội dung cơ bản bao gồm:

·   Thống kê và phân tích các yêu cầu quản lý và đưa các giải pháp xử lý các bài toán đã thống nhất với khách hàng (kinh doanh kết hợp với  bộ phận tư vấn kỹ thuật của Winta để làm việc này)

·   Viết và trình bày hồ sơ tài liệu các giải pháp sẽ thực hiện ứng dụng cho khách hàng.

·   Chuyển giao cho cán bộ có trách nhiệm phê duyệt giải pháp cho khách hàng.

·   Thuyết trình giải pháp của Winta cho khách hàng (trường hợp khách hàng yêu cầu).

4.   Lập báo giá và đưa ra thời gian dự kiến thực hiện giải pháp cho khách hàng - Nội dung cơ bản bao gồm:

·   Kinh doanh và tư vấn kỹ thuật của Winta đưa ra dự kiến thời gian cũng như phương án thực hiện triển khai giải pháp cho khách hàng.

·   Lập phương án triển khai và báo giá cho khách hàng.

·   Gửi tài liệu “GIẢI PHÁP THỰC THI” và “BÁO GIÁ” cũng như phương án chuyển giao giải pháp cho khách hàng.

5.   Thương thảo thống nhất lập hợp đồng với khách hàng - Nội dung cơ bản bao gồm:

·   Lập và thống nhất trao đổi các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng.

·   Chuyển hợp đồng cho khách hàng xem xét và cùng tiến hành thương thảo ký kết “HỢP ĐỒNG KINH TẾ”.

 

  
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới tổng quan dịch vụ phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Nâng cấp, mở rộng phần mềm phù hợp với doanh nghiệp trong từng giai đoạn

Chăm sóc định kỳ Khách hàng

Chăm sóc định kỳ Khách hàng

Chăm sóc định kỳ khách hàng sau thời gian nghiệm thu

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Tư vấn cài đặt và đào tạo sử dụng Phần mềm