Bảng giá phần mềm bán hàng Hướng dẫn thanh toán

Phân hệ


Chức năng

Quản lý thu chi, quỹ

Quản lý mua hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý nhập xuất tồn

Quản lý công nợ khách hàng, NCC

Quản lý thẻ VIP, chương trình KM

Quản lý chính sách giá

Phân hệ hợp đồng

Phân hệ tổng hợp

Quản lý khấu hao tài sản, CCDC

Quản lý cổ đông

Quản lý lương

Các báo cáo quản trị.

Liên kết dữ liệu phần mềm kế toán.

Thiết kế theo yêu cầu đặc thù riêng

(Offline) BQ vĩnh viễn
(Online) BQ theo tháng

Enterprise


Doanh nghiệp / yêu cầu

Dịch vụ cộng thêm Hướng dẫn thanh toán

Dịch vụ

Thiết kế mẫu biểu

Máy tính thứ 2 trở đi (Bản Offline)

Thêm một ngôn ngữ khác

Giá (VNĐ)

Thoả thuận

2,000,000 đ/máy

10,00,000 vnđ


* Chính sách Winta:
+ Hỗ trợ chuyển đổi bản quyền sang thiết bị khác nếu thiết bị đang dùng bị hỏng (giữ nguyên dữ liệu và thông tin đơn vị)
+ Gói online (Bản quyền theo tháng) thanh toán tối thiểu là 12 tháng
+ Miễn phí cập nhật lên phiên bản mới cho tất cả các gói đã đăng ký
+ Không được phép sang nhượng bản quyền cho bên thứ 3
+ Bảo hành vĩnh viễn với các tính năng phần mềm Winta (bảo trì có phí dịch vụ nếu nhân viên đến xử lý lỗi do máy tính và thiết bị của quán gây ra hoặc quán có thể ký hợp đông bào trì theo năm với winta)