Bảng giá phần mềm nhà hàng cafe Hướng dẫn thanh toán

Phân hệ


Chức năng

Quản lý thu chi, quỹ

Quản lý bán hàng

Thống kê bán hàng

Báo cáo doanh số

Quản lý mua hàng

Định mức món, Tồn kho

Báo kết ca, kết ngày qua email

Kết nối thiết bị di động (PDA)

Quản lý thẻ VIP, chương trình KM

Cấu hình giá bán đặc biệt

Quản lý Công nợ khách hàng, NCC

Phân hệ tổng hợp

Tích hợp karaoke, cafe, nhà hàng

Quản lý cổ đông

Quản lý lương

Các báo cáo quản trị

Quản lý khấu hao tài sản, CCDC

Liên kết dữ liệu phần mềm kế toán

Thiết kế lập trình theo yêu cầu

(Offline) BQ vĩnh viễn
(Online) BQ theo tháng

Professional


Chuyên nghiệp

Enterprise


Doanh nghiệp / yêu cầu

Dịch vụ cộng thêm Hướng dẫn thanh toán

Dịch vụ

Máy tính thứ 2 trở đi

Thêm một ngôn ngữ khác

Thêm chi nhánh thứ 2 trở đi

Order/Xem báo cáo trên thiết bị IOS/ADROID

Xem báo cáo online từ xa qua website

Giá (VNĐ)

1,000,000 đ/máy

7,500,000 vnđ

Giảm 20% giá trị hợp đồng ban đầu

500,000 đ/user

1,500,000 đ/năm


* Chính sách Winta:
+ Hỗ trợ chuyển đổi bản quyền sang thiết bị khác nếu thiết bị đang dùng bị hỏng (giữ nguyên dữ liệu và thông tin đơn vị)
+ Gói online (Bản quyền theo tháng) thanh toán tối thiểu là 12 tháng
+ Miễn phí cập nhật lên phiên bản mới cho tất cả các gói đã đăng ký
+ Không được phép sang nhượng bản quyền cho bên thứ 3
+ Bảo hành vĩnh viễn với các tính năng phần mềm Winta (bảo trì có phí dịch vụ nếu nhân viên đến xử lý lỗi do máy tính và thiết bị của quán gây ra hoặc quán có thể ký hợp đông bào trì theo năm với winta)