Tổng hợp tin tức chuyên nghành nhân sự

HRM (Human Resource Management) là gì?
Nhân sự

HRM (Human Resource Management) là gì?

Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là một nhánh của quản lý mà chính nó liên quan với việc quản lý các nguồn tài nguyên quan trọng nhất của một tổ chức – những người cá nhân và tập đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của tổ chức.

Ứng dụng phần mềm nhân sự - Doanh nghiệp được gì?
Nhân sự

Ứng dụng phần mềm nhân sự - Doanh nghiệp được gì?

Quản trị nguồn nhân lực là công tác đang ngày càng được các tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong vài năm trở lại đây.