Trong tháng 8, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh mà đại hội cổ đông đã thông qua từ đầu năm. Việc điều chỉnh này sẽ làm xói mòn niềm tin của cổ đông.

Những năm trước, việc điều chỉnh kế hoạch thường xảy ra vào phút chót, tháng cuối cùng của năm. Tuy nhiên, năm nay, trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh xuống mức quá thấp khiến cổ đông và nhà đầu tư thất vọng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, không ít doanh nghiệp niêm yết cố tình đặt kế hoạch thấp để dễ hoàn thành hay vượt chỉ tiêu, nhiều công ty đã đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm từ 40-60% so với mức thực hiện của năm 2011, thậm chí nhiều công ty đưa ra kế hoạch thoát lỗ với lãi từ 0 đến chỉ vài tỷ đồng hay giảm lỗ so với năm trước.

Mặc dù đã đặt chỉ tiêu kinh doanh giảm so năm trước nhưng hội đồng quản trị vẫn quyết định điều chỉnh giảm tiếp những chỉ tiêu này trong tháng 8 và dự kiến việc điều chỉnh sẽ “rầm rộ” hơn trong tháng 9 và lên cao trào trong tháng 10 và 11.

Cuối tháng 8, Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC) điều chỉnh giảm hơn 35% kế hoạch doanh thu năm, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt giảm 50% và 44%, cổ tức giảm còn khoảng 10-12% so với mức dự kiến đầu năm là 15%.

Theo giải thích từ SVC, công ty thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh nhằm giảm áp lực cho các đơn vị thành viên, tránh việc chạy đua theo chỉ tiêu sản lượng, doanh thu bán hàng làm gia tăng áp lực hàng tồn kho, việc giảm kế hoạch cũng nhằm kéo giãn tiến độ các dự án bất dộng sản, chuẩn bị sẵn các nguồn lực khi thị trư