23/08/2012 1336 Views 4.1

 

Căn cứ quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 06 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, v/v ban hành Hệ thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước; Căn cứ Thông tư 198/2010/TT-BTC ngày 8/12/2010 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đuợc ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008;

Cục Thuế thông báo:   

1/ Về mục lục ngân sách:   

Kể từ ngày 01/01/2011, các khoản nộp ngân sách không ghi loại, khoản. Đơn vị chỉ ghi chương:   

Riêng thuế TNCN được ghi chương 557  

2/ Về tài khoản nộp thuế:   

Kể từ ngày 01/01/2011, khi viết giấy nộp tiền để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, đơn vị ghitài khoản 741.01.00.03099 mở tại KBNN TP. Hồ Chí Minh (kể cả thuế tài nguyên, thuế môn bài, thu khấu hao cơ bản nhà thuộc sở hữu Nhà nước);   

Khi nộp tiền thuế theo quyết định xử lý hoặc quyết định thu hồi tiền thuế của cơ quan thuế đơn vị ghi tài khoản qui định trong quyết định ;   

Thông báo này thay thế các thông báo về Mục lục ngân sách trước đây. Mọi vướng mắc về việc nộp tiền thuế (nếu có), đề nghị liên hệ phòng Kê khai-Kế Toán Thuế, số điện thoại 39303085 hoặc 39304391 để được hướng dẫn.   

                           MỘT SỐ TIỂU MỤC THƯỜNG GẶP KHI NỘP THUẾ

Cục thuế kính báo./.

 

Theo thue TP.HCM

 

  

Tin tức liên quan

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thủ tục thuế1290 Views

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117 ...

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?
Thủ tục thuế441 Views

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?

Đây là câu hỏi mà giới đầu tư trên thị trường tài chính sẽ phải tự trả lời khi... ...

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng
Thủ tục thuế440 Views

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế cho biết, tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi... ...