06/08/2015 468 Views 4.1

 

 - Trình tự thực hiện

Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Tổng cục Thuế hoặc đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT.

- Cách thức thực hiện:

+   Nộp trực tiếp tại bộ phận Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế

+   Gửi qua đường bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản khiếu nại của NNT

+ Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của cơ quan thuế có liên quan)

b)Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

+   Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:

o   Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;

o   Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục thuế

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng Cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại).

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+   Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

+   Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008

+   Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính

Tải file đính kèm

  

Tin tức liên quan

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thủ tục thuế1288 Views

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117 ...

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?
Thủ tục thuế441 Views

Có vấn đề gì trong Báo cáo tài chính bán niên?

Đây là câu hỏi mà giới đầu tư trên thị trường tài chính sẽ phải tự trả lời khi... ...

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng
Thủ tục thuế440 Views

Giải đáp thắc mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế cho biết, tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi... ...