27/10/2014 478 Views 4.1


 

1.   Thuế nhà thầu nước ngoài:

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 cuả Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ 01/10/2014), thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính. Sau đây là một số điểm đáng lưu ý như sau:

 

Thông tư quy định nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp kê khai đáp ứng đủ điều kiện: Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Từ ngày 01/10/2014, thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài sẽ được tính theo tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu thay vì dựa trên giá trị gia tăng như quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Trong đó, tỷ lệ % để tính thuế GTGT được quy định cụ thể từ 2% đến 5% tùy từng ngành nghề kinh doanh.

Ngoài ra, so với quy định cũ thì Thông tư 103/2014/TT-BTC còn có nhiều điểm mới như:

- Bổ sung thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế/dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam.

- Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp 1% trên doanh thu tính thuế được áp dụng đối với việc cung cấp hàng hóa theo tất cả các điều kiện giao hàng của Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ VN (quy định cũ chỉ áp dụng với các điều kiện DDP, DAT, DAP).

 

2. Hướng dẫn  giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế:

Ngày 5/9/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc tại Khu kinh tế và Khu kinh tế cửa khẩu. Thông tư 128/2014/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 20/10/2014), thay thế thông tư 176/2009/TT-BTC.

Khác với Thông tư 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư 128/2014/TT-BTC  mở rộng thêm đối tượng được giảm thuế là cá nhân ký hợp đồng với tổ chức tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu xử lý chất thải độc hại đặt ngoài Khu kinh tế.

Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được giảm 50% với phạm vi áp dụng và thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế được quy định cụ thể.

Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế.

 

3.   Khu kinh tế cửa khẩu được hưởng nhiều ưu đãi thuế

Thông tư 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (có hiệu lực từ 01/10/2014)

Theo Thông tưKhu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được xác định là khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
đ
ược thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Là khu vực địa lý có ranh giới xác định; Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng; Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan...

 

Các chính sách thuế được áp dụng như sau:

- Ưu đãi thuế TNDN theo quy định hiện hành.

- Ưu đãi thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ từ Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa dịch vụ được sản xuất và tiêu thụ trong Khu phi thuế quan, hàng hóa dịch vụ được mua bán trong Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu ….thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vào KPTQ (trừ một số ngoại lệ theo quy định) thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.
        - Miễn thuế nhập khẩu, miễn hoặc không tính thuế xuất khẩu đối với máy móc, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng quy định của Thông tư.
        - Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền sử dụng đất theo quy định của Quyết đinh 72/2013/QĐ-TTg.

Nguồn ST

  

Tin tức liên quan

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018
Thuế491 Views

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé... ...

Thuế480 Views

...

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.
Thuế555 Views

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Căn cứ: – Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC – Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ...