28/01/2013 513 Views 4.1

Ngày 17/1/2013, ngành Thuế đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2013.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thuế

Để đảm bảo thực hành tiết kiệm và hiệu quả, Hội nghị tổng kết năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với 64 điểm cầu trên cả nước(01 điểm cầu tại Tổng cục Thuế và 63 điểm cầu tại 63 Cục Thuế). Điểm trực tuyến tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, lãnh đạo các cấp thuộc các Vụ/đơn vị trong cơ quan Tổng cục Thuế.

Ngành Thuế triển khai nhiệm vụ năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế - xã hội trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình đốn, áp lực về bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn. Ngoài ra, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường cũng làm giảm thu hàng chục ngàn tỷ đồng. tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nỗ lực lớn của các ngành, các cấp; sự nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn để ổn định, phát triển sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt của Bộ Tài chính, sự phối hợp và ủng hộ chặt chẽ, kịp thời của các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng sức đồng lòng của ngành Thuế cả nước, toàn ngành thuế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách của Nhà nước giao cho. Kết quả thu năm 2012 do ngành Thuế quản lý ước đạt đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2011.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn dân trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2012, cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT, công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, cụ thể:

 - Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế: Toàn ngành đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức: báo hình, báo nói, báo viết, tư vấn trực tiếp, trả lời bằng văn bản, mở trang thông tin điện tử. Cơ quan thuế các cấp đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại và tổ chức nhiều “tuần lễ lắng nghe ý kiến người người nộp thuế”, tiếp thu và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, qua đó được cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội ủng hộ, đánh giá cao. Đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kịp thời các vấn đề mới phát sinh, góp phần đưa chính sách thuế đi vào cuộc sống.

-  Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT: Toàn ngành đã thực hiện tốt công tác kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời về số lượng NNT ra kinh doanh. Công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và tạo được những chuyển biến tích cực; Số lượng tờ khai phải nộp, đã nộp, nộp đúng hạn đã tăng lên cả về mặt số lượng và chất lượng thể hiện ý thức chấp hành kê khai thuế của NNT được nâng lên rõ rệt.

 - Công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế: Nhằm tăng cường việc quản lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào ngân sách, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ thuế mới phát sinh, chống thất thu ngân sách, trong suốt năm 2012.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu: Do đánh giá, nhận định tình hình khó khăn trong công tác quản lý thu xuất phát từ diễn biến không thuận lợi của của nền kinh tế, ngay từ đầu năm, ngành thuế đã xác định một trong những nhiệm trọng tâm năm 2012 là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng và chống thất thu ngân sách.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết toàn ngành năm 2012, tại các điểm cầu trực tuyến, các Cục Thuế đã tham gia tham luận về các kết quả đã đạt được cũng như nêu các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN như một số vẫn đề về: Xây dựng dự toán; Cơ chế chính sách; Uỷ nhiệm thu; Vấn đề khai thuế của một số Tập đoàn, Tổng công ty; Vấn đề hạ tầng công nghệ thông tin; Vấn đề tổ chức đào tạo cán bộ cần tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ CBCC,...

Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thay mặt Bộ Tài chính ghi nhận những thành tích đạt được và biểu dương tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của ngành thuế trong năm 2012, đồng thời cần nhhìn nhận, đánh giá, phân tích những tồn tại và đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2013. Thứ trưởng đã nêu ra 4 nhóm vấn đề ngành thuế cần tập trung thực hiện:

+ Thu NSNN đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết 02/2013 của Chính phủ; phấn đấu 100% số doanh nghiệp đang hoạt động phải kê khai thuế; 100% địa phuơng tổ chức tốt hoạt động đối thoại doanh nghiệp;

+ Quản lý nợ là nhiệm vụ trọng tâm: giảm số nợ/thu từ 7,8% năm 2012 xuống dưới 5% trong năm 2013 đặc biệt là các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch thu năm 2012;

+ Thanh tra, kiểm tra cần tập trung thanh tra, kiểm tra vào các doanh nghiệp nợ lớn, doanh nghiệp lỗ lớn, doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn, doanh nghiệp có doanh thu lớn;

+ Triển khai tốt các Luật thuế mới được sửa đổi, bổ sung: Luật quản lý thuế, Luật thuế TNCN; đánh giá và tiếp tục triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,..

Đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị ngành thuế cần chú trọng thực hiện các vấn đề như nâng cấp nguồn lực; Khai thuế điện tử; Sơ kết đề án PIT; Tập trung đề án tuyển dụng công chức 2013, phân bổ chỉ tiêu đến từng vùng; Tập trung đào tạo kỹ năng cho Cán bộ Thuế; Thực hiện tốt công tác Luân phiên, luân chuyển cán bộ...

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thay mặt ngành thuế tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Tổng cục trưởng cũng xác định nhiệm vụ  đặt ra cho ngành Thuế trong năm 2013 là rất nặng nề, đây là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015. Tổng cục trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đồng lòng quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2013, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra./.


  

Tin tức liên quan

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018
Thuế434 Views

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 nhé... ...

Thuế445 Views

...

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.
Thuế528 Views

Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Căn cứ: – Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC – Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ...