Quyết định số 1992/QĐ-BTC

22/08/2012 1800 Views 4.1

 

Quyết định số 1992/QĐ-BTC ngày 9/8/2012 v/v công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

Tải file đính kèm