Dịch vụ khai báo thuế

01/01/2008 2707 Views 4.1

DỊCH VỤ:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

  • Cty TNHH, Cty Cổ Phần, DNTN, VPĐD
  • Cty Liên Doanh, Cty 100% vốn nước ngoài
  • ....................

Tư vấn thủ tục, thay đổi nội dung ĐKKD

  • Đổi tên Cty, chuyển trụ sở, tăng giảm vốn, thay đổi nghành nghề, thay đổi người ĐDPL
  • Chuyển đổi Cty TNHH lên Cty CP, bán DNTN

Tư vấn thuế - Tư vấn tài chính

  • Hướng dẫn lập hồ sơ pháp lý khai thuế & thủ tục mua hoá đơn lần đầu
  • Báo cáo thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế
  • Cho thuế kế toán trưởng
  • Nhận hợp đồng vay vốn
  
Dịch vụ phần mềm
Dịch vụ549 Views

Dịch vụ phần mềm

Dịch vụ phần mềm ...

Thiết bị tin học
Dịch vụ17063 Views

Thiết bị tin học

bảo trì phần cứng máy tính, server, máy in, máy fax, hệ thống mạng internet, nội bộ chuyên nghiệp gi ...

Website
Dịch vụ2375 Views

Website

...