Phần mềm Winta Logistics dành cho ngành vận tải quốc tế (Freight Forwarding, Logistics)

13/12/2017 1258 Views 4.1

 

Một số chức năng chính của phần mềm Winta Logistics quản lý ngành vận tải quốc tế sử dụng cho các công ty Forwading, các công ty Logistics và mua bán cước.

 

A. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý vận chuyển Winta Logistics là phần mềm được thiết kế và lập trình chuyên dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao nhận vận chuyển quốc tế, các công ty Forwading, công ty Logistics và mua bán cước. Phần mềm này tích hợp tất cả các phân hệ/chức năng nghiệp vụ nhằm phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và những công việc thừa, trùng lặp giữa các bộ phận cần phối hợp và mang tính kế thừa giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất đem lại sự hài lòng cho khách hàng của bạn và đúng với phương châm “Trao giải pháp nhận niềm tin” của công ty Winta.

 

B. CHỨC NĂNG CHÍNH WINTA LOGISTICS

 

Giải pháp ERP cho ngành Logistics 

 

I. NGHIỆP VỤ LOGISTICS

 Phần mềm Winta Logistics được áp dụng cho
 - Vận tải đường bộ
 - Vận tải đường thủy (đường biển, đường sông)
 - Vận tải đường hàng không
 - Vận tải đường sắt
 - Vận tải đa phương thức
 - Dịch vụ hải quan thuê
 - Dịch vụ cho thuê kho bãi

 

1. Danh mục

 

 • Danh mục Đối tác, Chủ hàng, Khoản thu, Loại phí, Hãng tàu, Loại Container, Kho bãi, …
 • Danh mục chuẩn hải quan : Chi cục, Loại hình XNK, Bến cảng, Cửa khẩu, Đại lý hải quan, Tuyến vận chuyển…
 • Các danh mục khác.

 

2. Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập

 

 • Giao nhận hàng FCL/FCL, FCL/ LCL, LCL/ FCL, LCL/ LCL, Consolidator, AIR
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
 • E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
 • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
 • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng
 • …………

 

3. Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

 

 • Cập nhật lịch tàu tháng, In lịch Tàu
 • Booking confirmation, Shipment
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu
 • Phân lệnh nhân viên làm chứng từ, Chi tiền nhân viên làm chứng từ, thu hoàn ứng.
 • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
 • Phát hành House Bill Of Lading
 • Xuất Shipping Advice
 • Xuất Cargo Manifest
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
 • ………..

 

4. Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics 

 • Bảng kê chi tiết dịch vụ với khách hàng
 • Bảng kê chi tiết thu hộ, chi hộ
 • Bảng kê chi tiết phát sinh theo khoản mục doanh thu/chi phí
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo khối lượng, lợi nhuận
 • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
 • Báo cáo công nợ: Phát sinh, phải thu / phải trả trả, số dư …
 • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp/chi tiết theo nghiệp vụ
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết tình hình thực hiện theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết lãi lỗ theo lô, theo Bill
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo hãng tàu
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết theo nhân viên Sales
 • ……..và nhiều báo cáo quản trị khác

 

II. PHÂN HỆ VẬN TẢI

 • Các danh mục liên quan
 • Lên kế hoạch vận chuyển liên kết dữ liệu từ phòng chứng từ
 • Lập lệnh điều xe, điều tài xe, quản lý lịch trình
 • Quản lý giấy tờ xe, hạn đăng kiểm, bảo hiệm,… thông báo hết hạn.
 • Quản lý sửa chữa, bảo hành
 • …………. Xem Chi tiết

 

III. PHÂN HỆ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý tuyển dụng
 • Thông tin đào tạo
 • Điều chuyển lao động
 • Quản lý thời gian
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý thuế TNCN
 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết
 •  …………. Xem Chi tiết

 

IV. PHÂN HỆ KẾ TOÁN : Kế toán Tài chính – Quản trị

 • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP/XUẤT, LOGISTICS
  Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
 • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
 • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
 • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
 • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …
 • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …
 • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, CCDC, phụ tùng, chi phí trả trước
 • Bút toán kế toán tổng hợp
  +Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý
 • Lên sổ kế toán
 • Báo cáo tài chính : Sử dụng theo thông tư mới nhất của bộ tài chính
 • …………. Xem Chi tiết

 

 

 

 

  
Phần mềm kế toán ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển Logistics
Cập nhật mới2179 Views

Phần mềm kế toán ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển Logistics

Phần mềm kế toán ngành vận tải, dịch vụ vận chuyển, giao nhận Logistics ...

Hệ thống order chuyên nghiệp cho nhà hàng, quán ăn, quán Café, Karaoke, Bar...
Cập nhật mới13627 Views

Hệ thống order chuyên nghiệp cho nhà hàng, quán ăn, quán Café, Karaoke, Bar...

Hệ thống order chuyên nghiệp cho nhà hàng, quán ăn, quán Café, Karaoke, Bar... ...

Nâng cấp mẫu hóa đơn bán lẻ trên phần mềm bán hàng Winta Sales
Cập nhật mới11528 Views

Nâng cấp mẫu hóa đơn bán lẻ trên phần mềm bán hàng Winta Sales

Ngày 15/07/2016, Công ty Winta cập nhật, chỉnh sửa phần mềm bán hàng Winta Sales giao diện hóa đơn b ...