Sản phẩm doanh nghiệp

Bài viết - Chuyên nghành

Hướng dẫn chuyển số dư tài khoản từ QĐ 15 sang TT 200/2014/TT-BTC

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được loại bỏ. Xin hướng dẫn cách chuyển số dư của những tài khoản đó sang tài khoản mới theo Thông tư 200 trên sổ sách năm 2015.